Školní autobus vyjede 3. září

26. 6. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video

S rozvojem našeho města v posledních letech, kdy jsou budovány nové obytné bloky jak rodinných, tak bytových domů, dochází k situaci, že se vzdaluje dosah městské infrastruktury, a to zejména velká docházková vzdálenost do škol, školek, k lékaři či na zastávky integrovaného dopravního systému. Vedení města rozhodlo, že je nutné v maximální míře pomoci obyvatelům s řešením této situace. 


První vlaštovkou bylo rozhodnutí rady města v maximální míře pomoci zejména mladým rodinám s dopravou dětí jak do mateřských, tak základních škol, a to zřízením tzv. školního autobusu, který bude děti dopravovat do škol. Samotnou myšlenku školního autobusu podporují i autoři generelu dopravy města Hustopeče, kteří v některých pasážích rovněž zmiňují vhodnost zavedení městské hromadné dopravy. Samotný školní autobus začne v tříměsíčním zkušebním provozu pravidelně dopravovat děti od prvního školního dne tj. od 3. září 2018. Trasa je navržena tak, aby byl autobus dostupný pro lokality s největší koncentrací dětí předškolního a školní věku. Na trase autobusu bude celkem jedenáct zastávek, z toho devět nástupních a dvě výstupní. Jednotlivé zastávky, včetně stanovené trasy, jsou graficky znázorněny pod tímto článkem. O samotnou dopravu dětí se technicky postará přepravní společnost BORS a.s., která má v této oblasti velmi bohaté zkušenosti a již městskou dopravu zajišťuje. Děti, dle dohody se společností BORS a.s., budou přepravovány autobusy, které jsou konstruovány pro provoz v rámci městské hromadné dopravy. Jedná se o nízkopodlažní vozy se schválenou přepravní kapacitou minimálně 90 osob. V současné době je zpracováván jízdní řád linky tak, aby byli žáci včas a bezpečně dopraveni do škol či školek. V případě autobusu považuje vedení města za samozřejmost, že rodiče mohou na lince své děti doprovodit. Dále bude v případě volné přepravní kapacity umožněna bezplatná přeprava seniorů při cestě ze sídlišť do centra města, na nádraží či blíže ke zdravotnickému zařízení. Tato služba bude pro děti, jejich doprovod i seniory zcela zdarma a bude kompletně financována rozpočtem města. 

mapka trasy

Mapa trasy autobusu

Projekt školního autobusu má i své nedostatky. Jedná se zejména o technické omezení, kdy nebude možné v některých ulicích, vzhledem ke stavebnímu stavu, zajistit bezpečný průjezd autobusu školní linky. Jedná se zejména o ulice ve starší zástavbě města a v samotném centru. Velice nás toto omezení mrzí, ale i dnešní moderní městské autobusy mají své technické hranice, za které není možné jít. Cílem celého projektu je zejména bezpečná doprava našich dětí do školských zařízení a v neposlední řadě pomoc rodičům žáku s řešením jejich nelehké situace při řešení bezpečné dopravy svých dětí do škol. 

Samotné roční náklady na celý projekt jsou vzhledem k předpokládanému množství bezpečně přepravených dětí či seniorů akceptovatelné. Na základě kalkulace se bude jednat o částku 97.500,-Kč bez DPH za samotnou přepravu. V prvním roce bude částka navýšena o pořízení označníků jednotlivých zastávek, což činí celkovou částku cca 19.000,-Kč bez DPH. 

Hana Potměšilová, starostka

odebírejte přes RSS