Současné dotazníkové šetření je součástí projektu Strategického řízení MěÚ Hustopeče

29. 5. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Již na konci minulého roku jsme vás informovali, že město Hustopeče získalo dotaci na další vzdělávání zaměstnanců. Projekt Strategické řízení Městského úřadu Hustopeče, získaný v rámci Výzvy číslo 33 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, byl spuštěn v lednu roku 2017 a má rozpočet 3 miliony korun.
Tato výzva je určena na vzdělávání úředníků a části zastupitelů, včetně vedení města. Je zaměřená zejména na bezpečnost používání výpočetní techniky, veřejné zakázky a bude rozvíjet měkké dovednosti týkající se zlepšení práce a komunikace. Součástí projektu je i rozsáhlé dotazníkové šetření, které v budově městského úřadu právě provádí studentky veřejné správy a je zacíleno na tyto témata: spokojenost klientů a jejich očekávání, hodnocení chování a vzdělanosti úředníků, doba vyřízení záležitosti apod. Pro získání ideálních informací je nutné získat přes 200 vyplněných dotazníků, což se již povedlo.
Dotazníkové šetření se bude dělat i mezi zaměstnanci a zastupiteli. Kromě toho se povedou strukturované rozhovory s vedoucími zaměstnanci a zacílí se i na interní směrnice. Všechna získaná data vyhodnotí společnost M. C. Triton a na základě provedené analýzy bude vedení Městského úřadu Hustopeče řešit kroky potřebné k případnému zefektivnění práce a zvýšení kvality nabízených služeb klientům.   

-ves-

16926

odebírejte přes RSS