Soukromý investor představil na Herbenově farmě záměr zbudování energetického centra

27. 5. 2021 · 2 minuty čtení · 8 fotografí
Téma Z města

Velké očekávání panovalo ve středu 26. května v prostorách hotelu Růženy na Herbenově farmě, kam byli pozváni obyvatelé zdejší části i další občané, aby se seznámili se záměrem soukromého investora vybudovat právě v této lokalitě moderní energetické centrum. 

Ačkoli je celý projekt teprve ve fázi zvažování možnosti, okamžitě vyvolal vlnu nevole s tím, že obyvatelé o vybudování "bioplynky" nemají zájem a za viníka označili vedení města, které se, dle jejich mínění, o zdejší lokalitu málo zajímá.

Zástupci firmy Organic Technology, která s tímto projektem do Hustopečí přišla, sezvali všechny zájemce, aby jim vše představili a zodpověděli dotazy tak, aby nedocházelo k nedorozuměním ještě dřív, něž bude vůbec rozhodnuto o výstavbě.

Kromě obyvatel se schůzky účastnil i investiční technik města, který přítomným hned v úvodu vysvětlil, že se jedná o soukromý projekt na soukromém pozemku, který je v souladu s územnímu plánem pro danou lokalitu. Samospráva Města Hustopeče není v současné době účastníkem žádného řízení. "Pozemky kolem zdejších bytovek jsou zčásti soukromé, zčásti patří státu, a zčásti církve. Městu patří pouze zdejší komunikace. Firma Organic Technology nejprve představila projekt radě města, nyní přišli představit projekt vám. O ničem není rozhodnuto," vysvětlil přítomným občanům.

Zbytek podvečera moderoval Martin Kolínský z firmy Setra- Artes, s.r.o., která je vlastníkem pozemku, kde by měl nový závod vyrůst. Zástupci firem odpovídali na dotazy přítomných, kteří vyjadřovali obavy jak z nárůstu dopravy v okolí jejich bytových domů, tak především ze zápachu, který bývá často součástí podobných areálů.

Všichni byli během večera ujišťováni o tom, že se nejedná o klasickou bioplynovou stanici, ale o nový projekt "moderního závodu využívajícího materiálově i energeticky bioodpad (BRO a BRKO) k výrobě organického hnojiva a zeleného zemního plynu (biometanu). Stavba Energetického centra čerpá ze zkušeností z již provozované obdobné stanice v rakouském městysu Zwentendorf an der Donau. Princip fungování je tedy vyzkoušený, nicméně v České republice se prozatím nevyskytuje s ohledem na finanční a technologickou náročnost výroby výstupních produktů," jak popisuje investor v prezentaci, kterou dostali k nahlédnutí zástupci města i přítomní občané. První závod tohoto typu se v současné době staví v Horní Suché na Karvinsku.

Doprava spojená s provozem je denně plánována na 12-14 nákladních vozidel do 8 tun. Aby z areálu unikal jakýkoliv zápach, je podle investora prakticky nemožné díky několika mechanismům.

Po dvouhodinové diskuzi, která objasnila problematiku výstavby a provozu, sdělil investor, že podnikne kroky k získání potřebných povolení – EIA, územní řízení, příp. stavební povolení a další.

Po jednání je jasné, že tento projekt budou občané lokality i vedení města bedlivě sledovat. -nov-

odebírejte přes RSS