Stavba domů pro sociální bydlení pokračuje

1. 8. 2019 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Město Hustopeče buduje v Žižkově ulici dva domy pro sociální bydlení. Na oba projekty se podařilo získat dotaci. Příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj pokryje u první stavby téměř polovinu z více než 15 milionů předpokládaných nákladů. Bytový dům je určen pro seniory starší 65 let anebo pro zdravotně znevýhodněné osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. „Přímo v dotačních podmínkách je uvedeno, že v tomto bytovém domě nemůže být poskytována pobytová pečovatelská služba, v tomto objektu se k tomu nenachází ani vhodné prostory, takže zde mohou být pouze nájemci, kteří jsou schopni se o sebe postarat,“ dodala projektová manažerka města Pavla Novotná.Dům bude fungovat v podobném režimu jako nedaleký penzion pro důchodce, kde mohou nájemci denně od 6 do 20 hodin zavolat terénní pečovatelskou službu. Ta jim pomáhá zvládat pobyt v domácím prostředí a zachovat soběstačnost.
Poskytovatel dotace stanovil i maximální výši nájemného, které nepřesáhne částku 57 korun za metr čtvereční. „Při posuzování vhodných nájemců bude také brán zřetel na jejich ekonomickou situaci, protože podmínky poskytovatele dotace nám také říkají, kdo může být nájemcem, bude se zohledňovat průměrný měsíční příjem a nájemce nesmí být vlastníkem nemovitosti,“ vysvětlila Novotná. Žádosti o ubytování v novém bytovém domě se schází u vedení Penzionu a pečovatelské služby Hustopeče.

V domě bude 11 jednopokojových bytů a v přízemí jeden dvoupokojový. Pro budoucí nájemce je také důležité, že celý dům bude realizován tak, aby splňoval podmínky bezbariérovosti. V budově bude výtah a lidem na vozíčku je přizpůsobena i výška oken. Stavba by měla být hotova v listopadu. „Jsou dokončeny elektroinstalace, voda, topení, jsou osazena okna, ocelové zárubně, jsou provedeny přípojky,“ popsal postup prací stavbyvedoucí Miroslav Holánek.

Zároveň byly zahájeny práce na stavbě sousedního bytového domu, v polovině července bylo předáno staveniště firmě Stavimal, která vybuduje obě stavby. „Výběrová řízení vyhrál jeden zhotovitel. Organizačně je to mnohem jednodušší, než kdyby byli dva Stavby jsou poměrně blízko sebe a není tu kolem moc velký prostor pro zařízení staveniště,“ uvedl investiční technik Radek Krušina.

Kvůli blízkosti obou budov je také důležité, aby stavba druhého domu byla dokončena co nejdříve. „Druhá stavba byla zahájena o rok později, proto se ještě asi půl až tři čtvrtě roku poté, co se do prvního domu nastěhují nájemníci, bude dokončovat stavba druhého,“ řekl dále Krušina.
Druhý dům by měl mít do zimy střechu, dokončení je plánováno na srpen příštího roku. Budou v něm tři jednopokojové a tři dvoupokojové byty. Nebude bezbariérový, má pomoci samoživitelům s dětmi, kteří se ocitnou v bytové nouzi. „Je určen nájemníkům, kteří se dostali z důvodu nepříznivých životních situací do stavu, kdy nejsou schopni dosáhnout na běžné nájemní bydlení, ale zároveň jsou schopni plnit závazky, které z nájemního bydlení vyplývají,“ prozradila Pavla Novotná.
Stavba má stát necelých 11 milionů a dotace z Integrovaného regionálního operačního programu zaplatí více než tři čtvrtiny předpokládané částky. Cílem je podpora sociálního začleňování. Vzájemně prospěšné by mělo být i setkávání různých generací nájemníků, kteří budou oba domy obývat.

-kam-

 

odebírejte přes RSS