Svaz tělesně postižených Hustopeče má opět hodně plánů

3. 4. 2017 · 1 minuta čtení · 21 fotografí · 1 video
Téma Z města

Dne 24. března jsme se sešli na členské schůzi naší organizace ve Společenském domě v Hustopečích. Schůze byla zahájena přivítáním přítomných členů a hostů. Vzhledem k tomu, že nebyla fyzicky přítomna nadpoloviční většina členů, která je nutná pro schopnost usnášet se, přerušili jsme ji na 15 minut. Program nám v tomto čase zpestřily děti z MŠ U Rybiček s pásmem vodníčků od hustopečského rybníka. Bylo to velice milé vystoupení, které vyvolalo úsměvy na tváři přítomných členů. Děti za svoje vystoupení sklidily veliký potlesk.
Po tomto přerušení nastala náhradní členská schůze se stejným programem jako měla původní schůze. Starostka města Hustopeče Hana Potměšilová zodpovídala dotazy a nastínila budoucí kroky radnice při rekonstrukci kina, veřejného WC na autobusovém nádraží a přiblížila nám záměry nemocnice. Jako další vystoupila Antonie Koblihová ze Sociálního odboru, která vzpomněla Františka Noska, který zemřel v únoru a ocenila jeho práci v Sociální komisi. Jeho nástupcem v této komisi se stane Bohumila Defeldová. Dalším hostem členské schůze byl starosta obce Starovice Antonín Kadlec, který informoval o akcích v obci a poděkoval za práci organizaci a celému výboru. Vedoucí Sociálního odboru Tomáš Laz ve svém vystoupení předal diplom Senior roku 2016 Bohumile Defeldové a poděkoval za její práci. Naopak své díky za celou organizaci vyjádřila květinou p. Kadrnková. Poté nás zástupkyně firmy Girasole seznámila se svým právě se rozjíždějícím projektem SOS hodinek pro seniory a rozdala dotazníky přítomným členům. Následovaly zprávy o činnosti za rok 2016, spolu s plánem akcí pro rok 2017, zpráva o stavu členské základny, uzávěrka za rok 2016  a rozpočet na rok 2017. Závěrem jsme probrali zprávu revizní komise a všechny zprávy byly schváleny přítomnými členy.
Následovala diskuze a pak již tolik očekávané kolo štěstí. Schůze byla ukončena s přáním hodně zdraví a optimismu.   

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu   

(FOTO: Nina Veselá)

odebírejte přes RSS