Tento týden se začíná v muzeu hlavní výstava roku

17. 6. 2019 · 2 minuty čtení · 1 fotografie

Městské muzeum a galerie naplánovalo na tento rok realizaci 10 výstav. V současnosti má polovinu z nich úspěšně za sebou a probíhají přípravy na nejvýznamnější z nich, a to na výstavu ke 100. výročí založení gymnázia v Hustopečích.

Výstava se připravuje ve spolupráci s Okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově, s gymnáziem T. G. Masaryka v Hustopečích a proběhne ve dnech 20. června až 1. září 2019.

Dobou svého vzniku se hustopečské gymnázium řadí – po Mikulovu a Břeclavi – na třetí stupeň nejstarších institucí tohoto typu na Břeclavsku a jeho historie se často prolínala s pohnutými událostmi města i státu. Bezesporu nejtragičtějším obdobím byla doba nacistické okupace, která v Hustopečích začala už v říjnu 1938 a která znamenala mj. okamžité uzavření českých škol. Tehdy se zcela nová budova gymnázia (podle návrhu vynikajícího brněnského architekta Miloslava Kopřivy) stala říšským majetkem, její vybavení bylo vykradeno a úpadek dovršilo přebudování na SS-lazaret.

Návštěvníci výstavy budou mít mj. možnost poprvé zhlédnout pozůstalost jedné z nejvýraznějších postav z řad profesorů gymnázia – profesora Aloise Kubáčka (1900 Brno–1953 Tišnov), která byla zakoupena v květnu tohoto roku. Profesor Kubáček působil v Hustopečích v letech 1927–1938 jako profesor češtiny, francouzštiny a latiny. V pohnutém roce 1938 se stal starostou města a odhodlaně čelil vzrůstající německé agresivitě. V době nacistické okupace působil jako profesor gymnázia v Tišnově, zapojil se partyzánského odboje (skupina Rada tří) a po válce stanul včele Tišnova jako první předseda tamního národního výboru.

K vidění budou i tzv. hlavní katalogy, v nichž se evidovali studenti a jejich prospěch. Katalogy budou otevřeny na stranách se jmény pozdějších významných osobností a obětí holocaustu.

Vystavena bude i uniforma Bronislava Varadínka, který se jako člen Československé samostatné obrněné brigády účastnil obléhání Dunkerque.

Součástí výstavy budou i díla jednoho z nejúspěšnějších studentů gymnázia – akademického malíře Jana Obšila (1908–1983), jemuž bylo v září 2018 uděleno čestné občanství města Hustopeče in memoriam.

Na muzejní výstavu pak navážou v říjnu další připomínky, jejichž vrcholem bude víkend 12.–13. října 2019, kdy se v Hustopečích sejdou současní i bývalí studenti a profesoři, proběhnou četné kulturní akce a dojde k odhalení pamětní desky zakladateli gymnázia – Vlastimilu Svatopluku Jurenovi.

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městkého muzea a galerie

odebírejte přes RSS