Třídíme na výbornou!

23. 1. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Třídění odpadů nám jde v Hustopečích od ruky. Svědčí o tom skvělé sedmé místo v soutěži obcí a měst nazvané My třídíme nejlépe, kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM pod záštitou Jihomoravského kraje. Do soutěže je zapojeno 665 obcí a měst Jihomoravského kraje. Hustopeče patří do kategorie sídel od 2.001-10.000 obyvatel, kde je dalších 75 soutěžících. Hodnotí se především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet sbíraných komodit. Hodnocena je také hustota sběrné sítě nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.
„Krásné sedmé místo je podle mého názoru zásluhou především obyvatel samotných, kteří ve třídění vidí smysl. Snad jen s výjimkou plastů, kde jde odbyt některých druhů plastů jen ztěžka, všechny jiné odpady jsou po vytřídění také recyklovány a využity,“ konstatoval Ivan Chrastina z Městských služeb Hustopeče. „V roce 2014 domácnosti vytřídily 89 tun papíru, v roce 2018 už to bylo 143 tun papíru, 65 tun skla z roku 2014 jsme v roce 2018 překonali a vytřídili 110 tun. Množství 49 tun plastů z roku 2014 se krčí vedle 79 tun plastů posbíraných v roce 2018. Jinými čísly vyjádřeno, jde o nárůst množství vytříděného papíru o 60 %, plastů o 61 % a skla dokonce o 69 %. To je podle mého názoru výborná zpráva,“ doplnil Ondřej Němeček z odboru životního prostředí.
Není bez zajímavosti, že jsme dokázali předčit i obce a města, kde jsou zavedeny sofistikované, drahé a komplikované motivační systémy svozu, třídění a vážení odpadů anebo obce, kde mají popelnice na separovaný odpad v každém domě. Z toho usuzujeme, že na prvním místě musí být vůle a podmínky k třídění odpadů v domácnosti, teprve potom je třídění ovlivněno dostupností a kvalitou veřejné sběrné sítě a třeba ekonomickými faktory (vytřídím si slevu).
„V soutěži každoročně dosahujeme slušných umístění, vždy v první třetině výsledkové listiny, spíš ještě lépe. Separovaný pytlový sběr se lidem za hodnou řádku let vžil. Výsledek je určitě z části dán také rozšířením užitečných tašek na tříděný odpad a zahuštěním veřejných stání s kontejnery, hlavně v lokalitě s bytovou zástavbou. Ale hlavní zásluhu na tomto pěkném úspěchu mají bezesporu všichni uvědomělí obyvatelé. Děkujeme vám, že třídíte odpad!“ uzavřel místostarosta Bořivoj Švásta.

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP

odebírejte přes RSS