Tříkrálová sbírka potřebuje dárce i koledníky

26. 12. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video

Jako každoročně, tak i na začátku nového roku 2019, bude v naší vlasti probíhat celostátní tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 

Zapoj se aktivně do Tříkrálové sbírky, která bude probíhat od 1. do 14. ledna 2019. 


Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě chuť a odvahu a připoj se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Králové šíří poselství radosti, požehnání všem, které navštíví.  Čekají tě nachozené kilometry, možná i mrazivé počasí, někdy i odmítnutí, ale především skvělý pocit, že jsi udělal něco pro dobrou věc a zažil něco nového. Poznáš možná nové kamarády, seznámíš se blíž s lidmi z tvého města nebo vesnice kde žiješ. Staň se třetím králem! Sraz dětských koledníků bude v sobotu 5.1. 2019 ve 13 hod. v klubovně kostela. Po návratu bude pro ně připraveno teplé občerstvení. 

Bližší informace: Jitka Lachmanová 774 674 012, P. Jan Nekuda 723 529 476. 

Tří králové 

Jedním z největších svátků doby vánoční, která trvá od večera 24.12. do neděle po 6. lednu, je svátek Zjevení Páně, lidové Tří králů. Je to svátek, kdy si připomínáme, jak se narozenému Ježíši Kristu přišli poklonit první zástupci vzdálených národů, mudrci od Východu. Tito muži neváhali nechat všeho, aby mohli jít za hvězdou, kterou viděli zářit na východě. Jistě museli snášet obtíže a nepohodlí, nepodlehnout malomyslnosti. Také volit, kterou cestou se vydat, zvlášť když přišli do královského paláce v Jeruzalémě a zjistili, že králi Herodovi se žádný syn nenarodil. Mudrci ale uslyšeli slova Písma svatého: „V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka (Mt 2,5)“ a rozhodli se pokračovat ve světle tohoto slova do malého města Betléma, kde se s narozeným Králem skutečně setkali. I když na něm, chudém betlémském dítěti, nebylo nic zvláštního, poznali v něm Krále, kterého hledali a obětovali mu vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Nám tato cesta mudrců z Východu připomíná, že i náš život je poutí, hledáním Boha, poutí na setkání s Ježíšem. Na této cestě nám pomáhají různá znamení, hvězdy, jako jsou krásy přírody, umělecká díla, kulturní památky, spisy křesťanských učitelů a myslitelů, příklady života svatých. Zvláště pak Písmo svaté, jehož četba a rozjímání nám umožňuje setkat se s Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou. Ať i my se po příkladu mudrců necháváme vést Písmem svatým ve svém životě. 

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), také odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to jen počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale také zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Na přímluvu Tří králů prosíme o Boží požehnání. Toto přeji i Vám, aby Vám Bůh v novém roce žehnal a ochraňoval Vás. 

 Jan Nekuda, děkan

odebírejte přes RSS