Komunikace na Dukelském náměstí bude uzavřena. Čeká ji oprava

15. 6. 2021 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Vážení občané,
oznamujeme Vám, že Město Hustopeče, jako správce a vlastník komunikací v Hustopečích, bude realizovat opravu komunikace v horní části Dukelského nám., v úseku mezi ulicemi Mrštíkova – Smetanova, viz přiložená mapa.

70408


Termín zahájení opravy je 21. 06. 2021. Předběžný termín dokončení je 19. 07. 2021.
Práce budou zahájeny frézováním obrusné vrstvy asfaltu, výměnou obrub a přídlažby na pravé straně komunikace (strana bez chodníku), úpravou uličních vpustí a pokládkou horní vrstvy asfaltu. Z těchto důvodů je nutné uzavřít komunikaci v celém opravovaném úseku a parkoviště před horní budovou úřadu (stará pošta).
Nebude umožněn vjezd na opravovanou část komunikace, odbočení na ulici Mrštíkova bude umožněno (mimo dobu frézování a pokládky asfaltu) V případě dotazů a nejasností kontaktujte:
Bc. Karel Svoboda, tel: +420 725 487 364, investiční technik města
Ing. Jiří Soják, tel: +420 737 257 115, stavbyvedoucí SKANSKA a.s., případné projednání nutných výjimek vjezdu
V souvislosti se stavbou upozorňujeme na zvýšené riziko úrazu v místě staveniště, dopravní omezení, zvýšený hluk a prašnost.

Děkujeme Vám za vstřícný přístup.

 

odebírejte přes RSS