Úprava veřejných prostor součástí ochrany klimatu

25. 2. 2022 · 2 minuty čtení · 3 fotografie · 1 video
Téma Z města

Hustopeče mají šanci stát se součástí mezinárodního programu CICADA4CE, který se vedle úpravy veřejných prostor s cílem zvýšení kvality života, snížení teplotních ostrovů a prašnosti, zabývá především vzděláváním v oblasti klimatické změny napříč různými skupinami obyvatel v různých státech. Nejvýraznější součástí projektu Hustopečí je úprava veřejné plochy u supermarketu Coop.


V dnešní době už snad neexistuje nikdo, kdo by pochyboval o nutnosti ochrany klimatu, životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Debaty o správných postupech se vedou nejen v každém jednotlivém městě, ale i na mezinárodní úrovni. Hustopeče se díky spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel dostaly do projektu CICADA4CE, který chce zajistit vzdělávání a spolupráci při ochraně klimatu. 


„V institutu dlouhodobě pracujeme na různých evropských projektech a jsme součástí řady evropských sítí, které se zabývají změnou klimatu, rozvojem městských prostor, adaptačních strategií na změnu klimatu. Vítaným zdrojem financí na všechny tyto projektu jsou finance Evropské unie, které by právě mohly dílčím způsobem zafinancovat i úpravu okolí mezi autobusovým nádražím a opravovanou Jednotou tady v Hustopečích,“ představuje rozsáhlý projekt iniciátorka nápadu a zastupitelka města Blanka Marková.

Právě úprava veřejných prostor před supermarketem Coop je jedním z dílčích počinů rozsáhlého projektu, který zahrnuje i vzdělávání v oblasti klimatických změn napříč různými skupinami obyvatel. „Celý projekt zahrnuje vydávání publikací o změnách klimatu, semináře pro odbornou i širokou veřejnost, workshopy pro děti i pro seniory. Všichni mohou participovat. Celé je to napojené na řadu partnerů z celé Evropy. Budeme sdílet znalosti a vědomosti z Polska, z Itálie, Německa, Rakouska a dalších zemí. To je v podstatě smysl celého projektu - sdílení zkušeností a komunikace napříč státy. To všechno proto, abychom se vyvarovali zbytečných omylů a mohli kroky k ochraně životního prostředí směřovat cíleně a správně, abychom sebe i druhé vzdělávali,“ snaží se jednoduše popsat složitý projekt zastupitelka Marková.

Na první pohled nejviditelnějším prvkem však bude právě úprava prostranství v centru města. „Měla by tu vzniknout zelená odpočinková zóna, zelená pergola s mlžítkem a SMART stěnou, která bude měřit okolní teplotu a bude snižovat teplotní ostrovy, to znamená tlumit velké letní horko. Kolem ní se vybudují okrasné záhonky s květinami a keříky, které by měly umožňovat například pozorování různých druhů brouků a motýlů. Celý prostor pak bude působit jako taková vstupní brána do města pro návštěvníky, kteří přijedou vlakem či autobusem," těší se Marková.

V tomto týdnu byla odeslána žádost do programu Interreg Central Europe a bude podrobně posuzována předními evropskými experty. Rozhodnutí padne v lednu 2023, ale i v případě neúspěchu se město Hustopeče chce otázce ochrany prostředí a zvelebování veřejných prostor dále věnovat.
-nov-

 

odebírejte přes RSS