V konkurzním řízení na ředitele ZŠ Komenského se nenašel žádný vhodný uchazeč

18. 6. 2024 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Dne 12.6.2024 proběhlo výběrové řízení na místo ředitele ZŠ Komenského.

Na základě posouzených přihlášek, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogické koncepce uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru, znalostí v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, se konkurzní komise hlasováním přítomných členů usnesla, že pro výkon činností ředitele školy není vhodný žádný uchazeč.

Osmičlenná konkurzní komise byla dle zákona sestavena ze zástupce Jihomoravského kraje z odboru školství, tří zástupců České školní inspekce, dvou zástupců zřizovatele (město Hustopeče), zástupce školské rady ZŠ Komenského a zástupce pedagogů ZŠ Komenského. 

Rada města bere na vědomí  doporučení konkurzní komise a vyhlašuje nový konkurz na ředitele ZŠ Komenského s termínem podání přihlášek do dne 29.7.2024, do 12.00 hodin.

Radní města Hustopeče

odebírejte přes RSS