Výběrové řízení - dělník na údržbu městské zeleně

3. 3. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Dělník na údržbu městské zeleně

 
Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v organizační složce Městské služby Hustopeče, zástup za dlouhodobou nemoc

Dělník na údržbu městské zeleně
Řidič zemědělských strojů

Jedná se o celkovou údržbu městské zeleně, sekání travním traktorem, obsluha křovinořezu a řízení zemědělských strojů, včetně drobných oprav.

Požadujeme:

- vzdělání střední s výučním listem
- zkušenosti z údržby zeleně vítány
- řidičský průkaz sk. B a T

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

Nástup: předpoklad 04/2021, popř. dle dohody

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1. Platová třída 4.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Dělník na údržbu města“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.czwww.hustopece.cz, sekce volná místa

Přihlášky s uvedenými údaji a životopisem budou přijímány ve lhůtě do 16.03.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

odebírejte přes RSS