Výběrové řízení: Domovník - údržbář

30. 7. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Domovník-Údržbář
Náplň práce:
Provádění údržbářských a domovnických prací včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě budov města, údržba zeleně a chodníků kolem svěřených objektů, správa vozového parku,  odečty energií, apod.

Požadujeme:
 - bezúhonnost
 - vzdělání minimálně střední s výučním listem
 - manuální zručnost je podmínkou
 - praxe v oboru výhodou
 - řidičský průkaz skupiny B je podmínkou

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
 - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech
 - kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky: - řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č.1. Platová třída 4.

Termín nástupu:  září 2020, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:  
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:   „Výběrové řízení  Domovník - údržbář“

Kontaktní osoba:
Ing. Veronika  Košuličová  – vedoucí organizační složky Správa a údržba budov, tel.: 702 268 358, e-mail:  budovy@hustopece.cz  

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 14.08.2020 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška   doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

V Hustopečích dne  29.08.2020   PaedDr. Hana Potměšilová,                                                                                                           starostka města

 


odebírejte přes RSS