Výběrové řízení na pracovníka sociální péče

19. 12. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Pracovník sociální péče

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na sociálním odboru pro Dům – penzion pro důchodce

Pracovník sociální péče

Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s výučním listem, nejlépe z oboru sociální péče
- znalost individuálního plánování služeb – výhodou
- absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách - výhodou
- dobré komunikační schopnosti
- empatické a pozitivní myšlení i chování
- týmová práce, důslednost, pečlivost, spolehlivost
- základní znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup:
leden 2018, popř. dle dohody

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 5.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Pečovatelka/pečovatel“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, http://www.hustopece.cz/, sekce volná místa

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 05.01.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích dne 14.12.2017
MVDr. Pavel Michalica
vedoucí MěÚ Hustopeče

 

odebírejte přes RSS