Výběrové řízení: Propagační referent na Turistické informační centrum

30. 12. 2016 · 1 minuta čtení

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo do organizační složky Marketing a kultura města s pracovním poměrem na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou

Propagační referent
na Turistickém informačním centru v Hustopečích

Popis pracovních činností:
Marketing a propagace města Hustopeče. Vytváření, aktualizování a přenášení informací z různých oborů z oblasti cestovního ruchu s místní působností, např. historických, zeměpisných, kulturních, sportovních aj.. Činnosti zajišťující provoz turistického informačního centra, aktualizace turistických portálů, činnosti spojené s prodejem propagačních předmětů, vstupenek aj.,

Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou
- praxe z oboru propagace, marketingu, informačních médií, popř. cestovního ruchu výhodou
- zkušenosti s publikační činností výhodou
- kvalitní písemný projev

- organizační a komunikační schopnosti
- cizí jazyk (Aj nebo Nj) na konverzační úrovni
- velmi dobrá znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B podmínkou

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech
a dovednostech, popř. prezentaci vlastní práce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1, v platném znění. Platová třída 8.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

 Obálku je nutné označit heslem „Výběrové řízení – Propagační referent“.

 Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519  441 031, 725 506 392

e-mail: 
strnadova@hustopece.cz, www.hustopece-city.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 06.01.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.

V Hustopečích dne 16.12.2016 

odebírejte přes RSS