Výběrové řízení - řidič osobního vozu Senior taxi

5. 12. 2018 · 2 minuty čtení

Starostka města Hustopeče oznamuje, že je volné pracovní místo v Organizační složce Penzion a pečovatelská služba Hustopeče v rámci uzavření pracovního vztahu Dohoda o provedení práce, popř. Dohoda o pracovní činnosti na pracovní pozici

ŘIDIČ OSOBNÍHO VOZU SENIOR TAXI

Jedná se o řízení služebního osobního vozidla Senior taxi  -  poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených bydlících na území města Hustopeče. 

Požadujeme: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních řidičský průkaz skupina B.

Předpokládaná odměna:   110,- Kč/hodina         

Termín nástupu:   leden 2019, popř. dle dohody     

Životopis uchazeč doručí na adresu:    
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče       
Obálku je nutné označit heslem:   „řidič - Senior taxi“.       

Kontaktní osoba:   
Mgr. Monika Trčková - vedoucí organizační složky Penzion a pečovatelská služba Hustopeče
tel.: 519  441 428, 702 207 313,  
e-mail: penzion@hustopece.cz ,     
www.hustopece.cz     

Přihlášky na danou pracovní pozici budou přijímány ve lhůtě do 14. 12. 2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.     

V Hustopečích dne  3.12.2018                                                                                                                                  PaedDr. Hana Potměšilová,                                                                                                                          starostka

odebírejte přes RSS