Vyrazte na putování s MAPíkem!

21. 7. 2021 · 3 minuty čtení

Území ORP Hustopeče, které je naším regionem, tvoří tři oblasti, pojmenované podle centrálního města - Hustopečsko, Kloboucko a Velkopavlovicko. Cílem poznávací hry, kterou vytvořil MAP Hustopečsko, je zprostředkovat dětem poznání všech částí našeho zajímavého regionu. Proto jsou v jednotlivých výzvách místa v území rovnoměrně zastoupená. Maskot naší hry, Mapík, připravil pro děti, a nejen pro ně, celkem čtyři zajímavé výzvy.

Co je cílem hry?
Na každé trase jsou určena 1 – 2 místa, na kterých se účastník vyfotografuje tak, aby byl na fotce vidět nejen on, ale i určené místo, např. za zády s rozhlednou, s památníkem apod. Každý, kdo chce soutěžit, musí absolvovat všechny čtyři výzvy a v každé projít alespoň jednu trasu. To znamená, že do soutěže pošle nejméně 5 fotografií, aby mohl být zařazen do hodnocení.

1. Za historií měst – Hustopeče, Velké Pavlovice, Klobouky u Brna

Mezi obcemi našeho regionu jsou tři, spíše menší města. Mají bohatou minulost a zajímavou současnost. A najdeš v nich řadu historických památek. Vydej se s naším Mapíkem na procházku některým z nich.

2. Rozhlédni se z výšky

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. My tvrdíme, že nejkrásnější pohled do kraje je z rozhledny. Můžeš se o tom přesvědčit, když budeš následovat Mapíka.

3. Technické a přírodní památky

V krajině tě na první pohled upoutají všudypřítomné vinohrady. Technické památky jsou v našem regionu spíše ojedinělé, ale jedna stojí určitě za návštěvu. Přírodních památek u nás najdeš celou řadu a ukrývá se v nich řada pozoruhodných rostlin a živočichů. Seznámit se s nimi můžeš na procházce přírodními rezervacemi a naučnými stezkami. Tvůj průvodce Mapík je připraven.

4. Místní muzea a památky

Náš region osídlili lidé již v dávné minulosti, protože skýtal příhodné přírodní podmínky pro rozvoj zemědělství. Procházely jím významné obchodní stezky a častokrát se ve středověku stal i cílem ničivých nájezdů. Kraji se nevyhýbaly ani morové epidemie a později i války. Ale lidé se zde nikdy nevzdali. V našich muzeích, pamětních síních i jinde se můžeš seznámit s těmi, kteří zde žili svůj každodenní život. Vydej se za nimi s Mapíkem. Najdi si tato místa na přiložené mapce, která ti usnadní výběr.

Registrace v soutěži:

Zasláním pěti fotografií prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače na web www.maphustopecsko.cz - na webu klikni na odkaz Putování s Mapíkem - nahraj fotky a sleduj další pokyny. Zadávat budeš tyto údaje: Jméno a příjmení, Věk, Celý název školy, kterou navštěvuje (včetně názvu obce)

Vyhodnocení:

1. uzávěrka příjmu fotografií – 30. 9. 2021
2. uzávěrka příjmu fotografií – 30. 3. 2022

Po termínu každé uzávěrky proběhne vyhodnocení zaslaných fotografií. Oceněni budou první tři v každé věkové kategorii, kteří pošlou nejvíce fotografií (maximum je 25) a současně splní podmínky pro zařazení do hodnocení (minimum je 5 fotografií = z 1. výzvy dvě fotografie, z 2., 3., a 4. výzvy po jedné fotografii z vybraných tras).

Ocenění vítězů:
Ze zdařilých fotografií bude uspořádána výstava. Vítězové na vernisáži této výstavy obdrží diplom a věcnou cenu.

Další informace na www.maphustopecsko.cz. 

odebírejte přes RSS