Výstava poštovních známek oslaví 100 let české a slovenské filatelie

21. 8. 2019 · 1 minuta čtení · 1 fotografie

Klub historie a vlastivědy Hustopečska ve spolupráci s městem Hustopeče připravuje v termínu od 1. do 20. září výstavu poštovních známek a jiných exponátů souvisejících s poštovními službami. Výstava souvisí se stoletým výročím vydání první poštovní známky samostatného Československého státu, kterou navrhl a vytvořil malíř secese Alfons Mucha. Světově věhlasný umělec, rodák z nedalekých Ivančic, měl úzký vztah k našemu městu. Pro místní ochotníky namaloval divadelní oponu, která se však nedochovala.
Výstava s názvem 100 let české a slovenské filatelie krátce představí také většinu sběratelských odvětví souvisejících s tématem, všechny možné úpravy emisí poštovních známek, a navíc ukáže tvorbu z více než 200 existujících i zaniklých známkových zemí, kolonií či ostrovů.

Touto akcí chtějí členové klubu podpořit sběratelské aktivity občanů našeho města i v jiných oborech a zároveň povzbudit zejména mladé lidi k podobnému chvályhodnému úsilí, které k velké škodě naší kultury v dnešní nezdravě konzumní společnosti téměř zaniká. Pro začínající bude připraveno zdarma kolem 2000 kusů razítkovaných známek k obohacení nebo založení jejich sbírek.

Výstava bude mít pro místní školy význam jak z hlediska zmapování části moderní historie našeho státu, tak i pro výuku zeměpisu. Vystavující věří, že školy využijí této příležitosti k zajímavé formě výuky, vhodné zejména pro žáky od 10 let výše.
Výstava bude otevřena každý den od 14 do 19 hodin. Vystavující budou připraveni školám umožnit prohlídku expozice s odborným výkladem také v dopoledních hodinách v předem domluveném termínu. V případě zájmu o tuto variantu napište, prosím, na email: jar.cabal@seznam.cz.

Jaroslav Cabal,
hlavní organizátor výstavy

  44334

odebírejte přes RSS