Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy v Hustopečích

20. 6. 2019 · 1 minuta čtení · 6 fotografí

Na již tradiční výstavu svých výtvarných prací zvou všechny zájemce žáci Základní umělecké školy Hustopeče. Ve dnech 17.6. – 21.6.2019 jsou zde ke zhlédnutí rozličné výrobky žáků všech věkových skupin, od těch nejmladších žáčků až po pokročilé studenty a absolventy školního roku 2018/2019.

Děti zde představují nejen své kresby či malby, ale také nejrůznější koláže, výrobky z keramiky i další výtvarné techniky, které si pod odborným dohledem pedagožky Marie Mertové v rámci výuky výtvarného oboru osvojují a rozvíjí. A jak se návštěvníci mohou přesvědčit, jde o práce velmi zdařilé. „Při naší tvorbě mají děti obvykle společné téma. Třeba použití písma v malbě. Každý žák si zvolil styl písma, který ho zaujal, poté jsme probrali použití stylu písma, barevnost a kompozici práce. A výsledkem jsou rozličné malby, které si zde můžete prohlédnout. U portrétů jsme zase využívali jak možnost kresby podle modelu, tak i techniku autoportrétu s využitím zrcadel,“ komentuje výstavu pedagožka. Kromě těchto zmíněných technik je zde ke zhlédnutí i spousta dalších výtvorů, například malby a koláže nazvané Jiné světy, nebo keramické výrobky – košíky, domečky či zvířátka. Velmi povedená jsou pak díla letošních absolventů Základní umělecké školy. Ať malby, koláže nebo keramika, je zřejmé, že se studenti svých projektů zhostili přímo skvěle.

„Na výstavě jsou také k vidění práce našeho bývalého studenta Jana Novotného. Zapůjčil nám kresby a malby z dob svého středoškolského studia Střední průmyslové a umělecké školy v Hodoníně. Dnes ve studiu výtvarného umění pokračuje na vysoké škole v Ostravě,“ uzavírá výstavu Marie Mertová.

Výstava potrvá po celý týden 17.6.-21.6.2019, vždy od 10-17 hodin. Vzhledem ke stěhování výtvarného a tanečního oboru ZUŠ v polovině letošního školního roku do nových prostor je výstava ke zhlédnutí na adrese Šafaříkova 24, Hustopeče.

Renata Heklová

 

odebírejte přes RSS