Významná výročí roku 2022 oslaví město komorně

18. 1. 2022 · 3 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video
Téma Kultura

700. výročí zakoupení Hustopečí královnou vdovou Eliškou Rejčkou (1322), 450. výročí povýšení Hustopečí na město (1572) a 400. výročí vyhnání novokřtěnců z Hustopečí (1622) – na tato tři a další významná jubilea se připravuje město Hustopeče v tomto roce. Oslavy budou v menším měřítku a propojí je společné logo.


V roce 2022 si Hustopeče připomenou několik významných výročí. Vedení města proto dalo ve spolupráci s Městským muzeem a galerií podnět k několika výročním akcím. „Nejvýznamnější výročí je povýšení na město, kdy 15. února 1572 vydal císař Maxmilián II. ve Vídni povyšovací listinu,“ vyzdvihuje nejpodstatnější událost vedoucí Městského muzea a galerie Soňa Nezhodová.

„V rámci oslav povýšení na město nebudeme opakovat velkolepé oslavy 400. výročí z roku 1972, kdy celé město vyrazilo průvodem do ulic. Kvůli době, v jaké se nacházíme jsme se rozhodli uspořádat více menších akcí, připomeneme si všechna výročí tohoto roku a všechny bude propojovat společné logo,“ popsala plán oslav starostka Hana Potměšilová.

Základem výročního loga se stal původní městský erb z roku 1572. „Ta procedura povýšení Hustopečí na město vypadala v roce 1572 tak, že tehdejší hustopečští radní požádali císaře Maxmiliána o povýšení na město. Hustopeče tehdy byly na hospodářském vrcholu a mělo všechny atributy města, takže císař žádosti vyhověl a Hustopeče od té doby užívají polcený štít s třemi štrychy, spodním červeným, prostředním zlatým a svrchním též červeným, přičemž v prostředním je položen červený hrozen vína a v horním vinařský kosíř se zlatými střenkami, levá půle štítu je zlatá s polovinou bílého orla s červeným jazykem. Dále v téže listině císař Hustopečským povolil pečetit jejich písemnosti červeným voskem a navíc udělil novopečenému městu právo pořádat třetí výroční trh s počátkem stanoveným na šestý den po svátku sv. Kunhuty, v trvání po následujících osm dnů,“ vysvětluje historické souvislosti Soňa Nezhodová.

Původní erb města bude provázet i další letošní významné výročí. Město si připomíná 400 let od vyhnání novokřtěnců po bitvě na Bílé hoře nejen z Hustopečí, ale vůbec z celé jižní Moravy. „Hustopeče se oslav této události zhostí ve větší míře, a to proto, že právě v Hustopečích působil Jakob Hutter. Mnozí jistě znají osoby, které dodnes nosí toto příjmení, na Hustopečsku je jedním z nejrozšířenějších. Jakob Hutter byl čelní představitel tyrolských a moravských novokřtěnců a v Hustopečích vytvořil první vzorový bratrský dům, který kopíroval prvotní křesťanskou církev. Hutterité žijí dodnes především v Kanadě a USA,“ vysvětluje Nezhodová.

U této příležitosti se město Hustopeče chystá pozvat čelní představitele hutteritů ke slavnostnímu znovuodhalení opravené studny v Pitnerově ulici, která projde rozsáhlou rekonstrukcí. „Studna bude pietně upravena a bude u ní instalována pamětní deska, protože právě u této studny, tehdy nazývané rajhradské, vznikla první usedlost novokřtěnců,“ dodává Nezhodová.

Symbolickým vyvrcholením letošních oslav bude Slavnostní předávání cen významným osobnostem města. „Naposled jsme tato ocenění udělovali v roce 2018 u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. I letos proto chceme předávat cenu starostky města, cenu Města Hustopeče a také čestné občanství,“ těší se starostka Hana Potměšilová. 

Městské muzeum u příležitosti oslav plánuje i výstavu Hustopeče ve výtvarném umění a další doprovodné akce. „Pro Městské muzeum objednáváme faksimilii zakládající listiny města, která zde bude trvale vystavena. Zároveň jednáme s mikulovským archivem o tom, že by po dobu oslav byl v našem muzeu vystaven i originál listiny,“ doufá Nezhodová. -nov-

odebírejte přes RSS