Výzva k odstranění dřevin kolem elektrického distribučního zařízení

2. 4. 2024 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Vážení občané,

v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chceme informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy. 

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost. 

Bohdan Důbrava
Vedoucí správy sítě EG.D, a.s. 

106163

 


 

odebírejte přes RSS