XIX. zasedání zastupitelstva

16. 12. 2016 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na svém 19. zasedání ve čtvrtek 15. prosince 2016. 

Schválení komunitního plánu 2017-2020
Všichni přítomní zastupitelé schválili Komunitní plán sociálních služeb. Plán počítá do roku 2020 se vznikem tří nových služeb: domova pro seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi a pečovatelské služby. 

Město kupuje pozemek za Westfalií
Město kupuje pozemek za Westfalií za cenu 11 milionů korun. Jedná se o největší plánovanou investici města v příštím roce. Koupě pozemku mimo jiné umožní řešení dopravní situace ve městě. 

Vznikne cyklostezka mezi Hustopečemi a Starovicemi
Dvě sousedící obce se spojí cyklostezkou, která bude určená pro cyklisty i chodce. Na straně Starovic bude trasa delší, proto obec požádala Hustopeče o spoluúčast na neuznatelných nákladech do maximální částky 900 tisíc korun. 

Zastupitelé schválili podání žádosti u těchto projektů:

  • Mobiliář na Křížovém vrchu. 
  • Spolufinancování akce Hustopeče – Křížový vrch – relaxační zóna. 
  • Rekonstrukci krytého bazénu. 
  • Spolufinancování Rekonstrukce stadionu 
  • Spolufinancování vybudování nových odborných učeben a bezbariérový přístup na ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. 

 

Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva zůstávají ve stejné výši Zastupitelé hlasovali proti zvýšení vlastních odměn. Částky tak zůstanou stejné jako v roce 2016. 

Nové vyhlášky města stanovují obvody základních a mateřských škol
Vyhlášky č. 3/2016 a č.4/2016 určují obvody základních a mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Školy i školky budou přednostně přijímat děti patřící do jejich obvodu. 

Rozpočet pro rok 2017 je schválen 
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2017 deficitní rozpočet. Ten počítá s příjmy přes 148 milionů korun a výdaji kolem 152 milionů korun. Deficit bude kryt z přebytků z minulých let. 


 -ves-

odebírejte přes RSS