Z jednání radních: Názvy vlakových stanic se nezmění

12. 4. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Radní se sešli na své 97. schůzi v pondělí 11. dubna. Na stole měli vyjádření Správy železnic ohledně názvů vlakových stanic, výběrové řízení na vybudování nového parkoviště vedle polikliniky i bezplatný převod vodovodu a chodníku pro pěší, které vybuduje investor nově vznikajícího obchodního centra směrem na Velké Němčice.

Parkoviště v těsné blízkosti polikliniky a nového Domova pro seniory se zvláštním režimem se dočká v roce 2022 kompletní rekonstrukce. „Nyní máme připravenou finální zadávací dokumentaci a vyhlašujeme výběrové řízení na zhotovitele. Samotný začátek obnovy souvisí s termínem vybudování parkoviště v areálu nemocnice pro 27 aut, které částečně zajistí chybějící místa v průběhu stavby,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta. Vedení města prověřuje i další možnosti náhradního parkování po dobu rekonstrukce.

Názvy vlakových stanic zůstávají beze změny. Správa železnic se oficiálně vyjádřila k návrhu, který vzešel z ankety mezi obyvateli Hustopečí. Ti se přiklonili k přejmenování stanice Hustopeče u Brna na Hustopeče město a stanice Šakvice na Hustopeče dolní nádraží. „Odmítavé stanovisko Správy železnic souvisí s evropskými penězi, které zaplatily projekt Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna. Obě zastávky jsou uvedené přímo v názvu projektu a u staveb hrazených z EU nelze provádět jakékoliv zásahy po dobu 5 let,“ vysvětlila hlavní důvod starostka, Hana Potměšilová. I po uplynutí pětileté udržitelnosti není změna názvů jednoduchá a vyžádala by si náklady na administraci okolo 4 milionů korun, které by musela zaplatit městská kasa.

Poplatek na veřejných toaletách se zvýší z 5 na 10 korun a jde ruku v ruce s vyšším komfortem pro uživatele. „Od května zde bude fyzicky přítomen jeden zaměstnanec městských služeb, který zajistí ve frekventovaném čase pravidelný úklid a dostatek hygienických potřeb,“ doplnila Potměšilová.

Hustopečské mateřské školy mají potvrzený prázdninový provoz. Ten zabezpečí od 1. do 31. 7. MŠ Na Sídlišti a od 1. do 24. 8. MŠ Školní. Poslední prázdninový týden budou obě školky uzavřené.

Radní schválili smlouvu o smlouvě budoucí darovací s firmou KUTARI a.s., kterou na město přejde nově vybudovaný veřejný vodovodní řad při výstavbě Obchodního centra Hustopeče. Investor se současně zavazuje k vybudování chodníku pro pěší v lokalitě spojnic ulic Brněnská a Žižkova.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS