Z jednání radních: Nová zeleň, energeticky úsporná opatření v ZŠ Komenského i nový systém na sběrném dvoře

1. 11. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Nová výsadba zeleně v extravilánu města, výběr dodavatele energetických služeb metodou EPC v budově ZŠ Komenského i optimalizace odpadů na sběrném dvoře. V úterý 31. října jednali radní.

Radní vybrali dodavatele na implementaci energeticky účinných systémů a zařízení metodou EPC pro ZŠ Komenského. „Půjde o nový kotel, regulaci tepla, fotovoltaiku, kdy zhruba 90% vyrobené energie se opět využije ve škole, a cca 300 úsporných svítidel, která budou umístěna dle požadavků a zkušeností zaměstnanců instituce,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák.
Úsporná opatření zrealizuje firma Amper Savings, a.s., která zvítězila v nadlimitním výběrovém řízení s nabídkovou cenou 18,3 miliony korun včetně DPH. „Zaměstnanci firmy se postarají rovněž o energetický management po dobu 10 let. Garantují konkrétní úsporu a v případě jejího nedosažení rozdíl uhradí. Naopak v případě vyšší úspory budeme platit my jim,“ doplnil Horák. Začátek realizace je naplánovaný již na letošní rok.

Zvýšit úroveň třídění, snížit množství směsného komunálního odpadu a umožnit využívání sběrného dvoru v Hustopečích pouze lidem s trvalým pobytem. To jsou cíle spolupráce města s odbornou firmou v rámci JRK Partnerství. „Musíme reagovat na stále se zpřísňující zákon o odpadech, jinak částky za likvidaci porostou a čím dál víc zatíží rozpočet města. Plánujeme změnit systém na sběrném dvoře tak, aby zde mohli odpad ukládat pouze lidé s trvalým pobytem v Hustopečích a řádně zaplaceným poplatkem. Ti získají oprávnění prostřednictvím plastové karty, kterou obsluha načte při příjezdu na sběrný dvůr. Chytrý způsob evidence znemožní ukládání odpadu obyvatelům z jiných obcí,“ popsala změny starostka, Hana Potměšilová.
Vedení města schválilo spolupráci s firmou JRK Česká republika s.r.o. na dobu jednoho roku a městskou kasu vyjde na částku okolo 370 tisíc korun včetně DPH.

Vedení města zadalo zpracování projektové dokumentace na výsadbu zeleně mimo zastavěné území města. „Jedná se o pozemky s rozlohou více než 6 hektarů, zejména za budovami firmy Moss logistics s. r. o. a v Tesárkově údolí směrem na Šakvice, na kterých plánujeme budovat opatření pomáhající přírodě. Ta zahrnují zejména zatravnění, výsadbu keřů, stromů, oplocení a péči o zeleň,“ informoval místostarosta, Bořivoj Švásta. Realizace je odhadnutá na cca 23 milionů korun. „Počítáme s tím, že požádáme o dotaci, a projekt je základním dokumentem, který je společně s žádostí potřeba odevzdat. Současně je způsobilým výdajem a v případě úspěchu jej peníze z dotace zaplatí,“ doplnil Švásta.

Tři lampy veřejného osvětlení v Polní ulici budou opraveny. Práce a materiál vyjdou na téměř 300 tisíc korun včetně DPH.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS