Z jednání radních: Pokračují opravy domu po paní Nohelové

4. 10. 2023 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Radní se sešli na své 28. schůzi. Rozhodli o opravě tří vstupních schodišť a soklu na domě po paní Nohelové a vybrali zhotovitele změny č. 6 Územního plánu Hustopeče.

Dům po paní Věře Nohelové koupilo město v roce 2019 a od té doby ho postupně rekonstruuje. Po nové střeše, bleskosvodu a obnově fasády přijdou na řadu tři vstupní schodiště a kamenný sokl. „Jednotlivá schodiště mají rozdílné počty stupňů, liší se jejich výšky i rozměry nášlapných ploch. Navržené řešení počítá s vybouráním stávajících schodišť i soklu a následným položením nových masivních pískovcových stupňů, přičemž dojde k materiálovému i rozměrovému sjednocení v řezu i půdorysu,“ popsal místostarosta, Bořivoj Švásta. Oprava bude stát necelých 145 tisíc bez DPH a hotová by měla být do konce roku 2023.

Radní schválili místním spolkům a příspěvkovým organizacím města nájmy v kině a společenském domě za zvýhodněnou cenu. „Jedná se o částku 150 korun za hodinu, která je zakotvena v ceníku. Cílem je podpořit volnočasové aktivity dětí a seniorů. Aktuálně jsme schválili smlouvy Klubu historie a vlastivědy Hustopečska, Svazu tělesně postižených a Centru volného času Pavučina,“ doplnila starostka, Hana Potměšilová.

Vedení se zabývalo také náměty komisí, které jsou poradními orgány rady města. „Tématy komise územního plánování byly ulice Kpt. Jaroše, hřiště na sídlišti U Větrolamu a developerský projekt firmy Esox v ulici Habánská, členové sportovní komise řešili především metodiku přidělování dotací z města místním sportovcům,“ informoval místostarosta, Josef Horák.
Dotační peníze jsou určené především pro činnost a projekty hustopečských spolků a neziskových organizací, které svoji žádost mohou v prvním kole poslat do 30. listopadu 2023. Podívejte se na více informací. Rozhodující slovo o poskytnutých dotacích mají zastupitelé.

Radní vybrali zhotovitele změny č. 6 Územního plánu Hustopeče. Ta je nutná pro možnost uskutečňování dalších změn a vyhotovování územních plánů. Vyjde na 350 tisíc bez DPH a většinu pokryje dotace.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS