Z jednání radních: Rekonstrukce budovy určené pro zázemí pečovatelské služby

19. 6. 2024 · 1 minuta čtení
Radní se sešli na své 47. schůzi v pondělí 17. června. Řešili dva konkurzy na ředitele školských zařízení, vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci objektu určeného pro pečovatelskou službu i nový výtah v budově radnice.

Zub času se podepsal na výtahu v budově radnice. „Je ve stavu, kdy je nutná jeho výměna. Z důvodu obnovy, která zajistí bezpečný provoz i v následujících letech, bude výtah po dobu jednoho měsíce mimo provoz,“ vysvětlila starostka, Hana Potměšilová. Výtah je důležitou součástí veřejných budov a přispívá k jejich funkčnosti, bezpečnosti a bezbariérovému přístupu. Výběrové řízení s nejnižší nabídnutou cenou, 904 tisíc bez DPH, vyhrála firma BV Brumovice výtahy s.r.o.

Plánovaný přesun zázemí pečovatelské služby z penzionu pro seniory do budovy v ulici Kpt. Jaroše (bývalý objekt náboženské skupiny Svědkové Jehovovi) se posunul o skok dopředu. „Získali jsme dotaci necelých 10 milionů korun z MPSV v rámci výzvy Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Peníze pomůžou se zaplacením nákupu budovy, její rekonstrukcí i opatřeními na snížení energetické náročnosti a pořízení vybavení,“ avizoval místostarosta, Josef Horák.
Díky získaným financím z dotace radní vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a napřímo oslovili pět potencionálních zájemců. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Dne 12. června 2024 se uskutečnila dvě výběrová řízení na pozice ředitele Základní školy Komenského a ředitele Mateřské školy Na Sídlišti. Radní města vzali na vědomí zápisy z jednání obou konkurzních komisí, na jejichž základě byla s účinností od 1. srpna 2024 jmenována ředitelkou Mateřské školy Na Sídlišti paní Gabriela Machačová. Na pozici ředitele Základní školy Komenského nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč. Radní vyhlásili nový konkurz s termínem podání přihlášek do 29. 7. 2024.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS