Z jednání radních: Vysoutěžené investice i připravené žádosti o dotace

15. 2. 2023 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Poslední jednání radních připadlo na svátek všech zamilovaných, úterý 14. února. Valentýnské zasedání mělo na programu téměř 60 bodů. Mezi nejdůležitější patřily výběrová řízení na výstavbu amfiteátru pro kulturní a společenské akce a výdejny obědů u ZŠ Nádražní, žádosti o dotace, ale i zbrusu nové vánoční osvětlení stromu na náměstí.

Radní schválili uzavření smluv o dílo na dvě významné investiční akce. Jedná se o vybudování nového amfiteátru pod společenským domem a přístavbu jídelny s výdejnou obědů u ZŠ Nádražní. „Do soutěže na výstavbu výdejny se přihlásilo celkem 12 firem. Zvítězila nejlevnější nabídka s částkou 9,5 milionů korun bez DPH. Cenové rozpětí se pohybovalo v rozmezí 9,5 – 13,3 miliony korun,“ dodal k výběrovému řízení místostarosta, Bořivoj Švásta. Rozpočet města na rok 2023 má na akci peníze vyčleněné a stavební dělníci nastoupí již letos v březnu.
O stavbu amfiteátru se ucházelo 7 firem a finální vysoutěžená částka činí 21,6 milionů korun bez DPH. Ve výběrovém řízení, kde rozhodovala cena, se na poslední místo dostala nabídka za 25,6 milionů korun bez DPH. „Na tuto investici je v rozpočtu aktuálně rezervováno 20 milionů, o navýšení o dalších 10 milionů (obě částky vč. DPH) rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 16. února. Vybraný realizátor stavby by mohl začít s pracemi rovněž v březnu,“ vysvětlil situaci Švásta.

S oddělením pečovatelské služby od penzionu pro seniory je nutné řešit i dopravu pro seniory po Hustopečích. „Rozhodli jsme se pro vyhlášení soutěže na dodavatele služby, která ulehčuje život hendikepovaným lidem i obyvatelům Hustopečí, kteří mají 65 let a více. Rozhodujícím faktorem ve výběrovém řízení bude cena, vše ostatní je stanoveno v podmínkách,“ doplnil informace místostarosta, Josef Horák. Senioři můžou využít za měsíc nově maximálně 10 jízd (místo původních 8 jízd) a na službu si částečně přispívají.

Radní schválili podání žádostí o dotace. „Jedná se o projekty z různých oblastí, jejichž cílem je zvelebit naše město nebo podpořit služby. Patří mezi ně například výsadba stromořadí Žižkova – Brněnská, obnova uliční fasády na Nohelově domě na náměstí, oprava herních prvků na dětských hřištích, podpora činnosti turistického informačního centra či restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u evangelického kostela,“ vyjmenovala záměry starostka, Hana Potměšilová.  Poskytovateli by mohly být Nadace ČEZ, Jihomoravský kraj, Nadace Partnerství nebo Ministerstvo kultury.

Jídelna v ZŠ Komenského získá nový kotel na vytápění. „Pořizovací cena je okolo 190 tisíc korun. Při výběru jsme dbali na to, aby kotel mohl fungovat i v jiných prostorech, například z důvodu nového umístění kuchyně a jídelny. Ty původní již delší dobu volají po rekonstrukci, čemuž se aktuálně také věnujeme,“ doplnil Horák.

Letošní Vánoce jsou sice ještě daleko, nicméně radní se řídili heslem „štěstí přeje připraveným“ a již nyní objednali zbrusu novou dekoraci vánočního stromu na Dukelském náměstí. „Původní osvětlení je již zpřetrhané, několikrát nadstavované a podepsal se na něm zub času. To nové jsme vybírali s ohledem na estetiku i skutečnost, že světla musí být na stromě kvůli jeho výšce a horší dostupnosti po celý rok,“ informovala Potměšilová.
-hrad-
odebírejte přes RSS