Z jednání radních

15. 3. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Zadání projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení v Hustopečích, opravy předzahrádek a patníků v ulici Tyršova i navýšení běžných parkovacích kapacit ve dnech Slavností mandloní a vína. To jsou hlavní body jednání hustopečských radních, kteří se na své 95. schůzi sešli v pondělí 14. března.

Jarní Slavnosti mandloní a vína vyhledává stále širší okruh návštěvníků. Kromě pestrého programu je potřeba myslet také na větší potřebu parkovacích míst. „Využijeme kapacity firem, které sídlí na okrajích města. Největší plochu poskytne Agrotec, v jehož areálu zaparkuje až 1500 aut. Do centra města se lidé dostanou kyvadlovou dopravou. Mezi další společnosti, které nabídly svoje prostory zdarma, patří Abacus, Norma, Westfalia a Moss, jehož terminál u kruhového objezdu bude sloužit autobusům,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.
V celých Hustopečích vzroste počet parkovacích míst o téměř dva tisíce. „Věřím, že toto opatření dohromady s přímým vlakovým spojením z Brna uleví během Slavností přetížené dopravě ve městě,“ nastínil Švásta.
Záchytná parkoviště budou zpoplatněna částkou 50 korun za den. „Vybrané peníze od návštěvníků pomůžou se zaplacením pracovníků, kteří budou parkování koordinovat,“ doplnil Švásta.

V Tyršově ulici stavebníci opraví předzahrádky a obrubníky. „Nově budovaný bezbariérový chodník je zde oproti silnici níže položený a hrozí tak, že srážková voda by mohla ohrožovat nemovitosti. Abychom tomu zabránili, budou podél celé komunikace vyměněny a doplněny obrubníky a kanálové vpusti,“ vysvětlil Švásta.

Radní odklepli smlouvu o dílo na realizaci prací pro slaboproudé napětí v objektu bývalé střelnice. „Slaboproud řešíme v době, kdy je budova ve fázi kompletní rekonstrukce hrubé stavby. Hlavním účelem je zamezení nutnosti budoucích zásahů do zrenovovaných stěn,“ řekl Švásta.

Vedení města dalo zelenou přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Hustopečích. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Státní program na podporu úspor energie EFEKT, který se zaměří na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. „Peníze z programu plánujeme využít na spolufinancování obnovy veřejného osvětlení. Jedná se o vytipované lokality, které jsou nejvíce poruchové a na častou nefunkčnost poukazují i lidé prostřednictvím mapy závad,“ vysvětlil Švásta.
Kromě revitalizace se bude stavět rovněž nové veřejné osvětlení, a to na komunikaci, která spojí ulici Žižkovu a kruhový objezd směrem na Velké Němčice. Dostavbu osvětlení zajistí ČEZ Energetické služby s. r. o. za cenu téměř 1,5 milionu korun bez DPH. Samotná propojka sníží průjezd nákladních i osobních aut ulicemi Hybešova a Žižkova.
-hrad-

odebírejte přes RSS