Z jednání rady: 400. výročí přinese zajímavou renovaci v ulici Svatopluka Čecha

14. 4. 2021 · 2 minuty čtení · 4 fotografie
Téma Z města

69. schůze rady města připadla na úterý 13. dubna a radní se na ní věnovali několika důležitým bodům.

„Rajská studna“ v ulici Svatopluka Čecha se dočká renovace

Středověká studna u Pittnerovy uličky dopřává i v období sucha občanům Hustopečí užitkovou vodu. U této studny si v roce 1531 koupili dům novokřtěnci (habáni), kteří v Hustopečích vytvořili významnou komunitu. „V roce 2022 vzpomeneme 400. výročí vyhnání novokřtěnců z našeho města. Chceme studnu a její okolí zrekonstruovat, neboť je s působením novokřtěnců úzce spojena,“ popisuje záměr radních starostka Hana Potměšilová. „Obdrželi jsme návrh renovace, který odpovídá strohosti, jež byla pro novokřtěnce typická,“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta. V současné době je renovace ve fázi oslovování firem, které by na nové podobě studny měly pracovat – jedná se například o umělecké kováře, protože bude obnoven naznačený baldachýn vycházející z původního vzhledu studny.

Hráči beachvolejbalu se mohou těšit na nová hřiště

První akce, na kterou se budou čerpat ušetřené peníze z rekonstrukce městského stadionu, se týká beachvolejbalových hřišť na městském koupališti. „Čeká nás rekonstrukce hřiště, upraví se oplocení a použijeme i certifikovaný písek ze Střelče – tedy speciální písek určený pro beachvolejbal,“ těší se místostarosta. Brněnská firma na dvě hřiště dodá vše potřebné tak, aby bylo do půlky května 2021 hotovo – v letní sezoně tak mohou milovníci sportu nová hřiště vyzkoušet.

Pomůže koupališti nový dotační titul? Radní provedli další krok

Začala příprava na vypsání dotačního titulu z IROP – občanská vybavenost, který by mohl pokrýt plánovanou rekonstrukci městského koupaliště. „Zadali jsme zpracování revize a doplnění projektové dokumentace ve vazbě na již zpracovanou projektovou dokumentaci, která se týká stavebních úprav na koupališti,“ vysvětluje starostka. Nová projektová dokumentace bude odpovídat podmínkám dotačního titulu, který byl vypsán. „Jelikož se jedná o poměrně vysokou částku, tak nechceme přípravu projektové dokumentace podcenit – poskytnutí dotace by nám velmi pomohlo. Bude se jednat o rozsáhlou rekonstrukci zahrnující například výměnu bazénových van či tobogánu,“ říká místostarosta.

-vyh-

odebírejte přes RSS