Z jednání rady: Areál soukromé firmy se rozšiřuje ve směru na Starovičky

19. 4. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na 63. schůzi v úterý 18. dubna 2017. Jednali o možnostech veřejného osvětlení na ulici Habánská, úpravách v ulici Pitnerova a Svat. Čecha, o ceně vstupného na Burčákové slavnosti a o výsadbě stromů u nové soukromé stavby ve směru na Starovičky. 

Soukromá firma staví skladovou halu ve směru na Starovičky
Hustopečská soukromá firma MOSS Logistics s. r.o. plánuje rozšíření svého areálu. U kruhového objezdu, ve směru na Starovičky, vznikne nová skladová hala MOSS - Megahall o rozloze jednoho hektaru. Na místě stavby je nutné udělat sítě, zavést plyn a vodu. Vybudovaný vodovodní řád by mohl sloužit i Herbenově farmě. V projektu stavby se počítá s vlastní čističkou vod. Odbor životního prostředí uložil firmě výsadbu nejméně 26 stromů s obvody kmenů 12 – 14 cm vedle haly na pozemku města, protože tato velká stavba naruší stávající krajinný ráz a výsadba ji lépe zasadí do okolí.     

15959

Vizualizace stavby včetně výsadby, FOTO: archiv MěÚ 

Osvětlení v ulici Habánská: obyvatelé nabízejí své pozemky
O tom, že obyvatelé domů a vlastníci sklepů v Habánské ulici požádali o umístění alespoň dvou lamp veřejného osvětlení, jsme již informovali. Provedení instalace veřejného osvětlení v této lokalitě se pozastavilo z toho důvodu, že město zde nevlastní vhodné pozemky a požádalo o převod pozemků z majetku státu do svého vlastnictví. Bohužel se jedná o dlouhý proces. Proto předložili vlastníci pozemků v ulici Habánská návrh na možnost umístění veřejného osvětlení na hranici jejich pozemků. Radní pověřili Majetkoprávní odbor, aby ověřil možnost stavby na cizím pozemku z právního hlediska.    

Na ulici Pitnerova budou zbudována parkovací místa 
U křížení ulic Pitnerova a Svatopluka Čecha se plánuje několik změn. Stávající městská kanalizace se bude převádět do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., jakmile se vyřeší majetkové poměry s bytovým družstvem Pálava a jednotlivými spoluvlastníky. Po zaměření kanálu se vyprojektuje plánované parkoviště. Parkoviště vznikne na místě, které v současnosti užívají obyvatelé k parkovaní bez jasného vymezení na stání. Bohužel parkují na chodníku a často zajíždí svými auty i do zeleně. Také se bude řešit sběrné místo na odpady a zbudování nového přístupu do základní umělecké školy. Vedení města dále plánuje propojit vodovodní řád mezi ulicemi Svat. Čecha a Nádražní. 

Vstupenka na Burčákové slavnosti bude stát v předprodeji 150 Kč
Burčákové slavnosti, největší událost, kterou město Hustopeče pořádá, se bude v tomto roce konat v termínu od 5. do 7. října. Minulý ročník zaznamenal rekordní počet návštěvníků i účastníků tradičního průvodu. Ve čtvrtek 1. června začíná předprodej vstupenek za cenu 150 Kč. Vstupenky budou k zakoupení v Turistickém informačním centru v domě U Synků, v sítích Ticketstream a SMSticket. 

-ves-

odebírejte přes RSS