Z jednání rady: Chodníky a parkovací stání na ulici Údolní budou do prázdnin hotové

17. 3. 2021 · 3 minuty čtení · 4 fotografie
Téma Z města

Přes 50 bodů měli na programu radní v úterý 16. března. Vybíráme pro vás ty nejdůležitější z nich.

Nový vodovodní řád pro budovy školky a ZUŠ

Dvě budovy v majetku města – školka a ZUŠ Komenského – bojují s havarijním stavem vodovodního řádu. Město se rozhodlo neutěšenou situaci řešit a schválilo realizaci oprav, na které z pokladny poputuje 400 tisíc bez DPH – částka zahrnuje například obkladačské práce, nové toalety či výměnu vodovodních trubek. „Je potřeba udělat generální opravu. Hotovo bude do dvou měsíců,“ popisuje stávající situaci starostka Hana Potměšilová.

Chodníky a parkovací stání na ulici Údolní budou do prázdnin hotové

V dubnu započnou plánované stavební práce v ulici Údolní, kde se občané mohou těšit na nové chodníky a parkovací stání. „Do veřejné zakázky se přihlásilo sedm firem, rozhodovali jsme podle ceny a jejich referencí. Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. Rozdíl v nabídkách byl přes milion korun, zvítězila firma s rozpočtem 2,8 milionu korun bez DPH. Práce budou zahájeny v dubnu a po novém chodníku se budeme moci projít v červenci.

Na obnovení fresek v kapli poputují peníze z Ministerstva kultury

Radní vzali na vědomí Zápis z jednání komise státní památkové péče. „ORP získává od Ministerstva kultury finance, které přerozděluje na projekty, o které si v daném roce obce ORP zažádají – stejně jako loni bylo přerozděleno 509 tisíc korun,“ vysvětluje starostka. V letošním roce komise obdržela čtyři žádosti, z nichž jedna byla i hustopečská. Jednalo se o žádost „Rekonstrukce umělecko-řemeslné malířské výzdoby stěn a stropu hřbitovní kaple na základě fragmentů originální malby“. „Celkové náklady jsou plánovány ve výši 355 tisíc, žádali jsme o 200 tisíc a obdrželi 150 tisíc – jsme velmi spokojeni,“ seznamuje nás s výsledky žádosti starostka. Zbytek financí tedy poputuje z městské kasy. Více informací o projektu naleznete pod aktualitami z rady.

67417

Dopravní ostrůvky se zazelení

Radní schválili cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na ozelenění dopravních ostrůvků v Hustopečích. „Inspirovali jsme se v Židlochovicích a Holasicích, kde mají bohatě osázené ostrůvky – rádi bychom zazelenili i ty hustopečské, a proto jsme oslovili architekta, který nám vyprojektuje jednotlivé ostrůvky a nacení jejich osázení,“ říká místostarosta. Cena za projektovou dokumentaci činí 40 tisíc.

Město zadá vypracování poslední územní studie

V roce 2013 byl schválen územní plán města – po architektonické soutěži v roce 2014 vznikly jednotlivé územní studie, které zpřesňují daný územní plán. „Chybí nám uzemní studie S 3 – pověřili jsme Odbor územního plánování, aby zadal její zpracování,“ vysvětluje starostka. Veškeré informace týkající se územních studií jsou zveřejněny na webu města Hustopeče – Odbor územního plánování.   

-vyh- 

Detaily k rekonstrukci kaple: Kaple obdélného půdorysu s ustupující půlkruhovou apsidou v závěru pochází nejpozději z počátku 19. století. V posledních dvou desetiletích prošla rozsáhlou obnovou, která probíhala v řadě etap (mj. obnova střešní konstrukce spolu s konstrukcí stropu, zřízení oblázkového drénu a okapového chodníku, vybudování souvrství větrané podlahy). V roce 2020 byla realizována poslední fáze, v rámci níž byly obnoveny také vnitřní omítky a interiér byl vymalován v odstínu lomené bílé. Při odstraňování dožilých vrstev povrchových úprav v interiéru byly objeveny zbytky starší malířské výzdoby kaple, které dokládají dřívější celoplošnou výmalbu iluzivní architekturou. Po nálezu fragmentů bylo na základě jednání s pracovníky státní památkové péče rozhodnuto o jejich zachování, odborné konsolidaci a zajištění. Cílem rekonstrukce výmalby kaple, která v důsledku četných předchozích zásahů a obnov ztratila autenticitu, je výrazová rehabilitace památky.

odebírejte přes RSS