Z jednání rady: dominanty náměstí čeká osvětlení

5. 4. 2017 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na 62. schůzi v úterý 4. dubna 2017. Jednali o projektu Šachy na ulici, prodloužili, dodatkem ke smlouvě, pronájem gotické truhly, schválili výsadbu nového smrku na náměstí, zabývali se rekonstrukcí letního koupaliště a osvětlením významných památek na Dukelském náměstí. 

Osvětlení památek na Dukelském náměstí
Tři historické objekty a zároveň důležité dominanty na Dukelském náměstí budou osvětleny. Jedná se o radnici, kašnu a morový sloup. Budova radnice byla zbudována v roce 1906 v novorenesančním stylu podle projektu profesora Ferdinanda Hracha. Je to tříposchoďová budova s mohutnou věží a sídlí v ní orgány a organizační složky města Hustopeče. Pozdně renesanční kašna, postavená v roce 1595, je lidově nazývaná Žumberák. Dominuje spodní části Dukelského náměstí a čeká ji celkové zrestaurování, na které je radou města vyhlášena výzva na podání nabídky. Sloup Nejsvětější trojice je vysoký téměř 15 metrů a byl postaven z pískovce v barokním slohu v roce 1736. Poslední dominantou náměstí je kostel sv. Václava, ale ten nepatří do majetku města, spravuje ho Římskokatolická farnost Hustopeče.   
Navržené venkovní osvětlení objektů bude pomáhat dotvářet obraz místa, dokáže vytvořit poutavou atmosféru a zesílit pocit z detailů i stavby objektů. 

15372

Historická fotografie Sloupu Nejsvětější trojice. FOTO: archiv MěÚ

Šachy na ulici brzy v Hustopečích
Město Hustopeče se brzy připojí k projektu Šachy na ulici, který vznikl v roce 2014 v Praze, kdy bylo rozmístěno prvních pět šachových stolků. Šachový stolek a dvě místa k posezení jsou vytvořené z betonu v jednoduchém designu. Figurky si hráči mohou přinést vlastní nebo si je budou moci zapůjčit na určeném místě. Nyní je úkolem Školské a kulturní komise vybrat nejvhodnější místo, kde bude šachový stolek umístěn. Mělo by se jednat o dobře dostupné veřejné prostranství. 

Pronájem gotické truhly prodloužen
Gotická truhla, jedna z nejstarší dochovaných památek v Hustopečích, byla nalezena ve sklepení původního kostela. Její původ je odhadován na 14. století a majitelem truhly je Římskokatolická farnost Hustopeče. Smlouva o jejím pronájmu byla dodatkem prodloužena a vzácná historická truhla tak bude nadále ke zhlédnutí ve stálé expozici dějin města. Ta je umístěna v Městském muzeu a galerii Hustopeče v domě U Synků na Dukelském náměstí.  

15373

Gotická truhla ve stálé expozici, FOTO: Nina Veselá

Dojde k vysazení nového smrku
Na Dukelském náměstí bude o víkendu vysazen nový dvoumetrový smrk omorika, jedná se o užší variantu smrku. Poroste vedle stávajícího stromu. Ten byl vysazen pravděpodobně v roce 1957 a bohužel je již ve špatném stavu. Předpokládá se, že během několika let bude muset být pokácen. Smrk na Dukelském náměstí plní v současné době důležitou funkci jako bod pro setkávání lidí, hlavně během adventní a vánoční doby.   

Plánuje se rekonstrukce letního koupaliště
Rada města schválila nejvhodnější firmu na zpracování projektové dokumentace na úpravy venkovního koupaliště. Letní koupaliště má za sebou již 21 let provozu a průměrnou roční návštěvnost 33 tisíc lidí. V budoucnu jsou nutné stavební úpravy povrchů a ploch tak, aby odpovídaly vyhlášce krajské hygienické stanice. Plánuje se přejít na moderní keramické povrchy u ochozů, odtokových žlabů a přelivných hran. Předpokládá se i možná oprava bazénových van. Navržený projekt by měl také řešit hospodaření s vodou, protože nutnost výměny vody podle počtu návštěvníků je 40 – 120 kubíků vody denně. Ideálně by se mohla používat na závlahy v areálu fotbalového hřiště nebo na splachování. Vyřešit by se měla i bezbariérovost vstupu do bazénů.

-ves-

odebírejte přes RSS