Z jednání rady: Dotace pro Pavučinu zpětně schválena

25. 8. 2021 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

79. schůze v úterý 24. srpna přinesla množství bodů do programu. Vybíráme ty nejdůležitější z nich.

Pavučina zpětně dosáhla na finance¨

Již od roku 2020 město pracuje s informací o získání zpětné dotace na vybudování CVČ Pavučina. „Celé měsíce probíhaly kontroly a ověřování řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP), který v minulých dnech toto ověřování dokončil. V pondělí 23. srpna jsme obdrželi krásnou zprávu, že na účet města dostaneme zpětně vyplaceno 15 385 740 korun,“ neskrývá radost starostka Hana Potměšilová. Tyto finance, se kterými město již nepočítalo, poputují do dalšího rozvoje Hustopečí.

Zeleni ve městě se věnuje pozornost

  • Představitelé města schválili výzvu k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na založení územního systému ekologické stability (ÚSES) a provedení parkových úprav na dvou místech ve městě – směrem k Tesárkovu údolí a v ulici Generála Peřiny. „Veřejnou zakázku jsme vyhlásili na základě poskytnutí dotace od OPŽP a s realizací počítáme hned po podpisu smlouvy,“ říká starostka.
  • Zároveň rada schválila podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů z Národního programu životního prostředí. „Ve vytipovaných lokalitách Na Výsluní a Nad Úvozem bychom rádi vysadili ovocný sad. Plody budou určeny obyvatelům,“ těší se Potměšilová.¨
  • Radní schválili pořízení „Územní studie S2 ozelenění“ a uložili Odboru územního plánování její zajištění. „Hovoříme o lokalitě za Křížovým vrchem, kde bychom rádi doplnili studii ozelenění veřejných ploch, abychom zjistili, které keře a stromy by se do lokality hodily,“ objasňuje starostka.
  • Čtyři stromy pod kostelem v průběhu září okusí medicínu v podobě půdní injektáže. Jedná se o technologii, která do půdy dodá látky důležité pro růst rostlin. Stav letitých stromů se tak má rapidně zlepšit. Cena s DPH je necelých 50 tisíc.
Město získalo dotaci na další etapu bezbariérového chodníku

Hustopeče obdržely od SFDI dotaci ve výši 2,5 milionu na opravu chodníků v ulicích Šafaříkova, Tyršova a Brněnská. „Na našem zasedání jsme schválili výběr zhotovitele s nejvýhodnější nabídkou. Práce budou probíhat na etapy,“ říká starostka.

Nové chodníky také od Pavučiny na ulici Nerudova

S předpokládanou částkou 1,3 milionu korun počítají radní při realizaci chodníku podél stávající asfaltové komunikace. „Máme hotovou projektové dokumentaci, na jejímž základě vyhlásíme veřejnou zakázku,“ dodává Potměšilová.

73928

Projektanti pracují na další zakázce pro město

Radní schválili smlouvy na zpracování projektové dokumentace, které obsahují dvě části týkající se hřbitova a ulice Na Úvoze. „V plánu investic pro rok 2022 je výstavba nové hřbitovní zdi a přivedení vodovodu na evangelický hřbitov. V rámci úprav okolí je počítáno s vyprojektováním chodníků, parkování a komunikace tak, aby se v případě dostatku financí mohlo dobudovat a upravit i přilehlé okolí hřbitova. Podobně neutěšené jsou chodníky a zpevněné plochy v ulici Na Úvoze, které se soutěžily v jednom balíku,“ vysvětluje starostka.

V domě paní Nohelové se tentokrát řešily okrasné „vázy“

Dvě okrasné vázy nad okapem na uliční fasádě jsou velmi poškozené a zdegradované, navíc hrozí jejich uvolnění a pád do ulice. „Radní na základě doporučení odborníků schválili snesení váz a vytvoření jejich přesných kopií, originály již bohužel zachránit nejdou,“ zakončuje povídání starostka. Částka za realizaci se pohybuje ve výši 150 tisíc bez DPH.

73929

-vyh-

odebírejte přes RSS