Z jednání rady: Kamerový systém bude řešit bezpečnost i dopravu

14. 9. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na 73. schůzi Rady města Hustopeče, která se konala v pondělí 11. a pokračovala v úterý 12. září 2017. Vybírali nejvhodnější nabídky na zhotovitele na tyto investiční akce – městský kamerový systém, rozšíření biocentra na Křížovém kopci a přestupní terminál v Hustopečích. Také schválili dočasnou úplnou uzavírku ulice Mrštíkova.

Na Dukelském náměstí bude sedm kamer 
Zavedení kamerového systému je dlouhodobou součástí plánu na zvýšení bezpečnosti ve městě Hustopeče. V blízké době bude na Dukelském náměstí rozmístěno sedm kamer, jedna z nich bude částečně pokrývat ulici Mrštíkovu. Předpokládá se, že jde o první etapu, druhá etapa se bude týkat autobusového a vlakového nádraží, okolí ZŠ Komenského a ubytovny Mostař.
Kamerový systém buduje, provozuje a bude na něj dohlížet Městská polici Hustopeče. Nebude fungovat jako on-line systém, který by neustále sledoval policista, ale incidenty se budou vyhledávat podle potřeby. „Snaha o zavedení kamerového systému vzbudila různé ohlasy. Jsme přesvědčeni, že bude sloužit tomu, čemu má – ochraně obyvatel a majetku,“ řekla starostka Hana Potměšilová.
Do budoucna se plánuje úplné pokrytí města, které bude navazovat na budování metropolitní sítě. Kamery budou řízeny inteligentním systémem a budou se podílet na řízení dopravy, usměrňování provozu či sledování obsazenosti parkovacích ploch.

20369 

Návrh rozmístění kamerového systému na Dukelském náměstí, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče

Dočasná uzavírka v ulici Mrštíkova 
Dojde k úplnému uzavření ulice Mrštíkova ve dnech 18. až 27. září z důvodu napojení novostavby domu na kanalizaci.

Rozšíření biocentra na Křížovém kopci bude hotovo do konce roku
O veřejnou zakázku Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra projevilo zájem sedm uchazečů. Nakonec se na ní budou podílet dvě firmy. První se postará o vegetační úpravy – výsadba aleje, dřevin, ovocných stromů a trávníku v hodnotě přes 1 milion korun, částka bude dotovaná Operačním programem životního prostředí.
Druhá vybraná firma bude mít na starost terénní úpravy – hnízdní stěnu, cesty pro pěší a sbírku stepních rostlin. Město žádalo o dotaci, bohužel neúspěšně, částka 800 tisíc korun půjde z rozpočtu. „Revitalizace Křížového vrchu začala před několika lety. Chceme, aby tento jediný městský lesopark nabídl lidem místo k procházkám a relaxaci,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta.

Práce na budování parkovišť u nádraží začnou brzy
Město Hustopeče bylo úspěšné v žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování přestupního terminálu v Hustopečích. Nová parkoviště vzniknou v ulicích Nádražní, Vinařská a Bratislavská. Vedení města vybralo z deseti nabídek tu nejvhodnější, vítězný uchazeč snížil původní plánovanou částku téměř o sedm milionů korun. Současné náklady na projekt jsou tedy necelých deset milionů korun. Dokončení parkovišť se předpokládá do konce roku 2018.

-ves-


odebírejte přes RSS