Z jednání Rady města – přijďte na podzim vysazovat stromy

19. 8. 2020 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

52. schůze Rady města tentokrát připadla na úterý 18. srpna. Vybíráme pro vás ty nejdůležitější informace.  

Na podzim se bude konat brigáda spojená s výsadbou stromů v Hustopečích
Ve městě bylo vytipováno několik lokací – jedná se o areál Formanky, parkoviště u COOPu a prostor v okolí autobusového nádraží. „Na těchto třech místech budou vysazeny stromy a keře a chceme do toho zapojit i veřejnost,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. V současné době se soutěží firma, která dodá zeleň. „Na podzim uspořádáme brigádu, kdy se stromy a keře zasadí a pak to oslavíme u táboráku,“ zve na akci místostarosta. Z Ministerstva životního prostředí město získalo dotaci 250 tisíc, zbytek – tedy asi 15 tisíc – doplatí město z vlastní kasy.

Bude podána žádost o dotaci na nový skatepark na Pavučině
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul „Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku“, do kterého město zašle žádost o dotaci na výstavbu nového skateparku v areálu CVČ Pavučina. „Pokud získáme dotaci, tak pak bude následovat soutěž pro zhotovitele, který bude mít na starosti nový asfaltový povrch, nové obrubníky, zkrátka celý projekt,“ těší se místostarosta. Dotace by pokryla 60 %, zbývajících 40 % by uhradilo město.

60324

ZŠ Nádražní bude bezbariérová – pomůže dotace
Rada města schválila seznam uchazečů, které město osloví s veřejnou zakázkou malého rozsahu na Základní školu Nádražní v Hustopečích. „Škola bude bezbariérová a získá nové vybavení a technologie,“ popisuje modernizaci místní školy pan místostarosta. Vzhledem k nevyčerpaným dotacím z minulých let nabídl poskytovatel dotace finance také pro ZŠ Nádražní. ZŠ Komenského v prvním kole na dotaci dosáhla a její modernizace je tak hotová – obě školy tedy budou bezbariérové. „Současně se stavebními úpravami se bude zajišťovat také konektivita školy, tedy propojení IT technologií a dovybavení některých učeben,“ dodává starostka Hana Potměšilová. Práce proběhnou v období leden – květen 2021 a město se bude podílet 10 % z částky.

Začalo se hovořit o změně názvu nádraží
Na základě podnětu od občanů Hustopečí bylo prověřeno správné názvosloví místního nádraží a nádraží v Šakvicích. „Ze Správy železnic nás informovali, že jako samospráva můžeme o změnu názvu zažádat,“ říká místostarosta. „Hustopeče u Brna jako takové od roku 1992 oficiálně neexistují, zvažujeme tedy změnu názvu místního nádraží buď na Hustopeče či Hustopeče – město,“ dodává starostka. Šakvické nádraží se nachází na katastru města Hustopeče, uvažuje se tedy i o změně tohoto názvu – např. Hustopeče – dolní nádraží či Hustopeče – průmyslová zóna. „Momentálně hledáme nejsprávnější variantu názvu, které zašleme na Správu železnic,“ doplňuje místostarosta.

Začínají první práce na domu paní Nohelové
Radní schválili zpracování zaměření a dokumentace domu paní Nohelové. „Vybrali jsme firmu, která zpracuje skutečné zaměření tohoto domu – v současné době nám chybí projektová dokumentace, kterou budeme potřebovat pro budoucí práce,“ říká starostka. „Dům je v současné době splacený a toto je první krok, po kterém budou následovat další“ dodává místostarosta. Město za zhotovení projektu zaplatí 89 tisíc.     
-vyh-

odebírejte přes RSS