Z jednání Rady města konaného 19. května

20. 5. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na své 46. schůzi v úterý 19. května. Na programu měli pronájem nových kolumbárií, aktualizace pasportů komunikací, novou zahradu u MŠ Na Sídlišti či pronájem prostor pro Centrum volného času Pavučina.

Občané Hustopečí si mohou žádat o schránky v novém kolumbáriu
Dlouhodobý nedostatek urnových míst na místním hřbitově vyřeší dvě nová kolumbária, která jsou umístěna v urnovém háji v blízkosti parkoviště. „Od 1. července bude v účinnosti nový provozní řád, součástí bude i nový ceník doplněný o bod Pronájem schránky v kolumbáriu. Rada schválila znění vzorové smlouvy o pronájmu na dobu 10 let,“ představuje projekt starostka města Hana Potměšilová. Výše pronájmu schránky na 10 let včetně služeb bude činit 4 500,-, k dispozici bude 36 schránek. „V případě zájmu se mohou lidé hlásit na Majetkoprávním odboru města,“ dodává Potměšilová.

Město schválilo nabídku na aktualizaci pasportů komunikací
„Máme pasporty z roku 2013 a od té doby se ve městě dost změnilo a je nutné udělat aktualizaci – komunikací či chodníků. Aktualizace je důležitá kvůli žádostem o případné dotace,“ popisuje aktualizaci starostka. Součástí projektu, který bude pokladnu města stát 135 tisíc, bude zpracování projektové dokumentace, aktualizace pasportu či roztřídění komunikací.

Školka Na Sídlišti dostane novou zahradu
Město Hustopeče oslovilo v rámci veřejné zakázky Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti pět dodavatelských firem, které se mohou ucházet o rekonstrukci stávající zahrady školky. „Součástí stavebně-technických úprav bude například výstavba zpevněných ploch a cest či zbudovaní herních i rekreačních prvků,“ seznamuje nás s investicí místostarosta Bořivoj Švásta. Projekční cena je ve výši 3 milionů korun, budovat se začne v září tohoto roku a termín zhotovení je 31. 8. 2021. „Případní další uchazeči o veřejnou zakázku se mohou hlásit do 19. 6. 2020 do 10:00,“ doplňuje výzvu místostarosta.

Přenosný radar pomůže s bezpečností především u školských zařízení
Rada města schválila nákup mobilního měřicího zařízení RAMER 10 T včetně příslušenství, instalace a implementace do stávajícího informačního systému, které město využívá ke zpracování přestupků. „V letošním roce se pořídí mobilní radar, který chceme využívat zejména v okolí škol, na sídlištích, u sportovních zařízení města a všude tam, kde se pohybují naše děti. Radar bude dále v odůvodněných případech využíván i v okolních vesnicích, které mají vážné problémy s rychle projíždějícími automobily“ popisuje investici Švásta. „V Hustopečích za dobu měření od roku 2015 došlo k výraznému poklesu překračování povolené rychlosti. V roce 2016 bylo zjištěno 28 275 přestupků (77/den), v roce 2019 již pouze 9 231 (25/den) – je tedy zřejmé, že měření rychlosti je účinným nástrojem. Tím se zvýšila i bezpečnost města,“ shrnuje místostarosta.

Děti mohou pokračovat ve svých tanečních kroužcích na „Spoláku“
Vzhledem k dodržování nutných rozestupů schválili radní smlouvu o pronájmu sálu Společenského domu pro Centrum volného času. „Sál Pavučiny má sice rozlohu malou, ale 25 dětí se tam vejde, aby však dodržovali povinné rozestupy, schválili jsme pronájem sálu Společenského domu za zvýhodněnou cenu,“ popisuje starostka. Kroužky pro 3 skupiny tanečníků se pak budou odehrávat v úterý a čtvrtek.

 

-vyh-


 

 

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS