Z jednání rady: Modernizace Společenského domu Hustopeče postupuje do další fáze

23. 1. 2019 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 22. ledna na 6. schůzi Rady města Hustopeče.

Modernizace Společenského domu Hustopeče postupuje do další fáze
Od loňského roku má vedení města k dispozici architektonickou studii na modernizaci Společenského domu Hustopeče a celého přilehlého areálu. Studie představila ambiciózní plán, který klade důraz, jak na samotný dům, tak i jeho zahradu. V sále se změní pódium, zázemí pro účinkující se přesune do podzemních prostor a foyer se protáhne do zadního traktu budovy. „Město podniklo řadu kroků, aby se stalo vlastníkem pozemků za společenským domem. Můžeme zde nyní nechat zbudovat letní areál s venkovním posezením, pódiem, zázemím i tanečním parketem,“ nastínila budoucí využití starostka Hana Potměšilová. Plánovaný provoz objektu zachová funkci společenského domu, restaurace a klubu pro mládež. „Modernizace bude finančně nákladná. Počítáme s tím, že bude probíhat po etapách. Projekt získal podporu na zastupitelstvu města, proto nyní vyhlašujeme veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace,“ vysvětlila Potměšilová.

37356
Modernizace Společenského domu Hustopeče nabídne prostor, který ve městě zatím chybí., FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

MŠ Pastelka bude mít do podzimu kompletně zrekonstruovanou budovu
Druhá etapa rekonstrukce budovy mateřské školy Pastelka byla dokončena v roce 2016, kdy se opravily dvě třídy. V roce 2018 mělo dojít k posledním stavebním úpravám objektu, které se týkaly hospodářské budovy. „Třetí etapu jsme museli přeložit na letošní rok, protože se nám v daném termínu nepodařilo najít vhodnou firmu. Počítáme s tím, že letos se vše podaří a na začátku září bude hotovo,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta.

Záměr pronájmu nebytových prostor
Radní schválili záměr pronájmu nebytových prostor v budově nově zrekonstruovaného Kina za účelem provozování baru s kavárnou. Více informací zjistíte na úřední desce.

Dotace může podpořit rekonstrukci povrchu hřiště pod nafukovací halou
Hřiště u Základní školy Komenského má nad sebou od roku 2016 nafukovací halu, kterou využívá škola, sportovní oddíly i široká veřejnost. „Povrch hřiště je v provozu 15 let a nyní se nabízí možnost žádat o dotaci na jeho opravu v rámci výzvy ministerstva pro místní rozvoj,“ řekla Potměšilová. Z toho důvodu rada schválila zadání projektové dokumentace.

Stávající kamínky na některých hřištích nahradí pryžové desky
Na hřišti U Větrolamu a Lipová jsou dopadové plochy tvořené z drobných kamínků. Na podněty mnoha občanů je nahradí pryžové desky. „Slibujeme si od toho bezpečnější prostředí pro děti i lepší údržbu hřiště. Vybraná firma provede výměnu na jaře,“ shrnul Švásta.

Městské služby získají novou techniku
Vozový park Městských služeb Hustopeče se rozšíří o nové víceúčelové vozidlo vhodné zejména k údržbě měst a obcí v letním i zimním období. K technice také přibude přívěsná pracovní plošina s nenáročnou údržbou i obsluhou.

-ves-

odebírejte přes RSS