Z jednání rady: Muzejní kavárna je po rekolaudaci připravena

28. 4. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli již na své 70. schůzi. V úterý 27. dubna na ně čekalo více jak 50 bodů programu.

Kavárna v Domě U Synků připravena k otevření

Již několik měsíců je vybrán nájemce nově vybudované Muzejní kavárny v renesančním domě U Synků, otevření však překazila pandemie. „Čas byl využit na řešení připomínek vznesených při rekolaudaci, takže nyní prostory splňují všechny přísné normy,“ říká starostka Hana Potměšilová. Připomínky se týkaly například výlevky, odvětrávání či kuchyňského vybavení tak, aby se zde mohly připravovat teplé pokrmy. „Kavárna je tedy nyní připravena a těší se na své první návštěvníky,“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta.

Nová parkovací místa v ulici Údolní až po úpravě vodovodních trubek

Starý vodovodní řád v ulici Údolní je ve špatném stavu a zub času vykonal své.  „Nemá smysl budovat parkování nad vodovodním řádem, u kterého hrozí havárie. Proto nejdříve necháme vyměnit trubky a parkovací místa tak nebudou ohrožována následným rozebíráním při opravách,“ vysvětluje místostarosta neplánovanou investici, která bude činit 261 tisíc bez DPH. „Finance poputují z městské pokladny, ač se jedná o majetek Vodovodů a kanalizací – ti však nemají současnou opravu v plánovaných investicích, proto jsme se rozhodli řešit situaci z našich zdrojů,“ dodává starostka. Zároveň s parkováním se v ulici Údolní řeší i veřejné osvětlení, kdy se mění uhnilé sloupy. Výměna bude stát 296 tisíc bez DPH – zde se jedná o plánovanou investici.

Kolo pro život snad 22. května i v Hustopečích

Radní schválili zábor Dukelského náměstí v sobotu 22. května 2021 pro start cyklistické akce Kolo pro život, součástí je i zábor ulic Hybešova, Šafaříkova a Tyršova za účelem parkování účastníků. „Otázka je, zda bude epidemiologická situace příhodná, avšak nyní s akcí počítáme,“ říká místostarosta.

Startovací byty získají nová okna

V půdní vestavbě bytových domů v ulici Svatopluka Čecha vlastní město 6 nájemních bytů, které poskytuje jako startovací. V každém bytě jsou střešní okna a velké francouzské okno, obojí je po letech používání v dezolátním stavu – zatíká jimi a profukuje. „Radní schválili výměnu oken a cenovou nabídku za 132 tisíc,“ dodává Švásta.

Tribuna městského stadionu v novém kabátu

Radní schválili cenovou nabídku na úpravu tribuny na městském stadionu. Součástí úprav bude výměna střechy či nátěr zábradlí a renovace laviček. „Tribuna tak bude alespoň částečně korespondovat s novým stadionem, jehož rekonstrukce míří do cílové rovinky,“ vysvětluje Potměšilová. Plánovaných 300 tisíc poputuje z financí ušetřených při rekonstrukci stadionu – peníze tak poputují opět do sportu.

-vyh-

odebírejte přes RSS