Z jednání rady: Na hřbitově se začne prodlužovat vodovod

29. 9. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na své 48. schůzi v úterý 27. září. Tématy jednání byly stavební práce na městském hřbitově i budování nových chodníků a komunikací.

Bude se opravovat most přes železnici v Šakvicích

Oprava silničního mostu přes železnici, která už se uskutečnila například v Ladné nebo Pouzdřanech, čeká také na Šakvice. Stavební firma, která bude rekonstrukci provádět, žádala město o pronájem pozemků na uskladnění stavební techniky a materiálu. Radní pronájem odsouhlasili. Pozemky budou firmě k dispozici až do října 2017.

Na hřbitově se bude pracovat na prodloužení vodovodu i na novém parkovišti

V říjnu se začne na městském hřbitově s prodloužením vodovodu. Od stávající studny povede až na urnový háj. Tato změna by měla ulehčit zvláště starším občanům, aby nemuseli nosit těžké konve s vodou přes celý hřbitov.

Pro pohodlí návštěvníků se připravuje i další novinka. Radní schválili zadání projektové dokumentace na vybudování parkoviště vzadu u urnového háje.

„Měla by vzniknout nová parkovací místa tak, aby návštěvníci mířící autem na urnový háj měli snazší přístup zezadu. Tato nutnost vyvstala poté, co vyrostlo oplocení kolem soukromého pozemku krematoria. Po dohodě s majitelem městu zůstal prostor 1,5 m na vybudování chodníku od smuteční obřadní síně dozadu směrem k rozhledně. V nejbližších dnech dojde k vykácení náletů a vznikne pěšina. Postupně necháme vyprojektovat chodník,“ upřesnila starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Mezi Brněnskou a Šafaříkovou bude nová vozovka i chodníky

Ve spojce ulic Brněnská a Šafaříkova se bude rekonstruovat vozovka a budovat chodníky. Radní schválili vyhlášení výzvy k veřejné zakázce na stavební práce.

Prodej vánočních stromků bude před krytým bazénem

V Hustopečích se budou prodávat vánoční stromky od 1. do 23. prosince. Radní na tuto dobu pronajali prodejci parkoviště před krytým bazénem.

Projektují se další chodníky

Radní zadali zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku spojujícího ulice Šafaříkovu s Nerudovou a chodníku a parkování na ul. Údolní.

Nové okapy pro Penzion pro důchodce

Na Penzionu pro důchodce v Žižkově ulici budou navýšeny okapy. „Technicky jsou nevyhovující, jsou příliš úzké a nízké“ podotkla Potměšilová.

-jal-

odebírejte přes RSS