Z jednání rady: Nevyčerpané finance by se mohly využít na vydláždění venkovního prostoru kolem školky

23. 12. 2020 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Poslední schůze rady města se konala dva dny před Štědrým dnem, tedy 22. prosince. Radní měli na programu téměř 40 bodů, vybíráme pro vás ty nejdůležitější.


Areál Formanky k pronájmu
Objektu Formanky, patřícímu městu, vyprší v květnu 2021 smlouva na dobu určitou se stávajícím nájemcem. Město tak vyhlásilo záměr pronájmu areálu Formanky, včetně kempu, pozemků, chatek a části vybavení na dobu 7 let s možností opce. Součástí vyhlášeného záměru je návrh smlouvy, která obsahuje veškeré podmínky a náležitosti pronájmu. Písemné nabídky včetně podnikatelského záměru a výše nájmu mohou zájemci zasílat do 29. ledna do 8 hodin. Předpokládaný začátek nájmu bude od 1. června 2021, případně dle dohody v pozdějším termínu.

Zájemci o pronájem naleznou veškeré dokumenty na webu města v sekci Městský úřad/Úřední deska. 

Radní jednali o podnětu na nový přechod
Dopravní komise dostala úkol z rady zabývat se podnětem k řešení bezpečného přechodu chodců na ulici Sv. Čecha k zadnímu vchodu ZŠ Nádražní. Nový přechod pro chodce by tak zvýšil bezpečnost dětí, které docházejí do školy.

65070

Ušetřené peníze mohou pomoci úpravě veřejného prostoru před školkou
Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se snižuje cena nástavby MŠ Na Sídlišti o nevyčerpanou část rezervy, a to ve výši 267 tisíc bez DPH. Nevyčerpané finance by se mohly využít na vydláždění okolí školky. V současné době se čeká na kalkulaci stavební firmy, která by měla práce na chodnících provádět.

K 12 novým domům se vybudují chodník i veřejného osvětlení
Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města, a to na stavbu chodníku a veřejného osvětlení u nových, pasivních domů na ulici Herbenova směrem ven z města.

ZŠ Nádražní čekají další stavební úpravy
Vedení města vyhovělo žádosti ředitelky ZŠ Nádražní o dotaci na opravu dvou toalet pro pedagogický sbor. Stavba se uskuteční současně s probíhající rekonstrukcí prostor a nenaruší tak další chod školy. Částka na opravu poputuje z rozpočtu města.

Rozpočty pro příspěvkové organizace města schváleny
Radní schválili rozpočty na rok 2021 a střednědobé rozpočtové výhledy pro všechny příspěvkové organizace města Hustopeče.

Město se připojilo k podpoře Ivy Záděrové
V reakci na adventní koncert na podporu Ivy Záděrové se radní rozhodli podpořit námět jednoho ze zastupitelů a přispějí do sbírky 2 korunami za 1 obyvatele Hustopečí. Na účet tak město přispěje necelými 12 tisíci. 

-vyh-

 

 

odebírejte přes RSS