Z jednání rady: Nový vjezd do sběrného dvora, vybavení výdejny obědů i postupná obnova společenského domu

12. 7. 2023 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Hustopečští radní měli na programu jednání v úterý 11. července 42 bodů. Podrobný zápis najdete v Usneseních Rady města, ale již nyní se podívejte na nejzásadnější informace.

Lavičky v okolí supermarketu Coop budou pevně ukotveny
Z prostranství vedle Jednoty Coop zmizely lavičky. "Důvodem je, že lavičky byly celkem lehké, často docházelo k jejich přemisťování, ničení, hromadily se kolem nich odpadky. Proto byly odvezeny na Městské služby, kde budou opraveny a postupně budou umístěny na konkrétní místa ve stínu zeleně a napevno ukotveny," vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

97490
Mapka nového umístění laviček a košů

Radní schválili zrušení adaptační skupinky ukrajinských předškoláků i s ní související veřejnou sbírku
S ohledem na legislativní změny týkající se pomoci ukrajinským uprchlíkům, zejména na zrušení státní podpory adaptačních skupin, schválili radní zrušení Adaptační skupiny ukrajinských předškoláků, kteří se od března 2022 scházeli v prostorách M-klubu v Herbenově ulici. Současně schválili zrušení veřejné sbírky, neboť její účel zrušením skupiny zanikl. "Nejbližšímu zasedání zastupitelstva města pak bude předložen návrh na změnu zřizovací listiny CVČ Pavučina s vynětím provozování adaptační skupiny z předmětu činnosti," dodala starostka Hana Potměšilová s tím, že děti z doposud fungující skupinky budou od září hledat umístění v klasických školkách.

Další etapa výměny veřejného osvětlení
Radní schválili uzavření smlouvy o dílo se společností ČEZ na další etapu obnovy veřejného osvětlení. "Jedná se o výměnu starých svítidel za nové LED lampy. Jednak lépe svítí a jednak jsou mnohem úspornější. Druhá etapa se týká ulic Alejní, Brněnská kruhový objezd, Dlouhá, Družstevní, Dukelské nám., Gen. Peřiny, Havlíčkova, Herbenova, Herbenova farma, Javorová, Jiráskova, Kosmákova, Krátká, Kurdějovská, Lékořicová, Mandloňová, Mírová, Na hradbách, Na úvoze, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádraží Šakvice, Nerudova, Okružní, Palackého, Šafaříkova, Tábory, Tyršova, U Dálnice a U Větrolamu," vyjmenovala starostka Hana Potměšilová. Náklady na druhou etapu se vyšplhají přes 1 815 tisíc korun, z čehož město se bude podílet částkou 200 tisíc korun. Zbytek pokryje dotační titul Efekt z Ministerstva průmyslu a obchodu.

97491
Jednotlivé etapy obnovy veřejného osvětlení

Vjezd do sběrného dvora se dočká nového povrchu
Příjezdová cesta ke sběrnému dvoru v ulici Nádražní je dlouhodobě ve špatném stavu a město proto vypsalo výběrové řízení na asfaltování povrchu. Radní schválili objednávku u firmy TD-LKW Hustopeče, která cestu vyasfaltuje za 187 160 Kč bez DPH. Hotovo by mělo být do konce prázdnin.

Společenský dům se dočká nových toalet a dalších stavebních úprav
Amfiteátr na zahradě společenského domu roste před očima a budoucím návštěvníkům je potřeba zajistit i kvalitní a příjemné zázemí. Protože na kompletní rekonstrukcí celého společenského domu nemá město dostatek prostředků, budou se opravy řešit postupně. "Rada města aktuálně schválila objednávku na zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy včetně rozpočtů u zhotovitele DAKA stavby s.r.o. z Dubňan za cenu 171.820 Kč včetně DPH. Podle ní by bylo možné opravit nejen záchody, ale i fasádu a pravděpodobně i střechu," vysvětlil místostarosta Josef Horák. 

Městem projede cyklistický závod
Radní vzali na vědomí zvláštní užívání komunikace dne 23.7.2023 cca od 13:00 hod do 14:30 hodin od ulice Starovická po ulici Nádražní v Hustopečích pro zajištění průjezdu 3. ročníku mezinárodního cyklistického závodu seriálu Visegrad 4 GP Czechia.

Stravenkový systém a gastro zařízení do nové výdejny obědů na ZŠ Nádražní
Do konce listopadu bude v ZŠ Nádražní hotová nová jídelna s výdejnou obědů. Město Hustopeče, jako zřizovatel školy, nyní schválilo objednávku řešení objednávkového systému strávníků za nabídkovou cenu 177.425 Kč bez DPH a potřebné gastro vybavení za nabídkovou cenu 525.987 Kč vč DPH. "Práce jdou zatím podle plánu, proto je už potřeba připravit se na samotný provoz výdejny. Zájem ze strany školáků je velký," zhodnotil místostarosta Josef Horák. 

Hustopečské hody naposled na silnici
Radní odhlasovali podporu města Hustopečské chase při pořádání tradičních krojových hodů, které se letos uskuteční ve dnech 4.-6. srpna. "Kromě pomoci s propagací jsme chase zdarma zapůjčili prostory společenského domu i s přilehlou restaurací. Všichni se těšíme, že příští rok už budeme hodovat na novém," podotkl místostarosta Josef Horák.

-nov-

odebírejte přes RSS