Z jednání Rady: Od nového roku vejde v platnost nový systém parkování

11. 11. 2020 · 2 minuty čtení · 4 fotografie
Téma Z města

Na 58. schůzi Rady města Hustopeče, konané v úterý 10. 11. 2020, jednali radní do pozdních odpoledních hodin – na programu měli například dotaci na regeneraci objektu Střelnice, nefunkční veřejné osvětlení na ulici Polní či nový systém parkování.

Město Hustopeče získalo dotaci na regeneraci „Střelnice“

Dvoupodlažní objekt na ulici Na Hradbách patří k nejstarším budovám ve městě a byl postaven za účelem obrany města. V posledních letech, navíc i po požáru, však chátrá. „V současné době je objekt zabezpečen proti vniku cizích osob a pádu střešní krytiny. Jsme rádi, že se nám podařilo na regeneraci objektu získat dotaci, která pokryje 60 % plánovaných nákladů,“ raduje se starostka Hana Potměšilová. Celkové uznatelné náklady jsou naplánovány na 6,2 milionu korun. Dotace může být čerpána v období tří let a v budoucnu by mohla sloužit jako muzeum vinařství.

Veřejné osvětlení na ulici Polní se opět rozsvítí

Přerušený kabel mezi jednotlivými sloupy – to je důvod nefunkčního veřejného osvětlení mezi ulicemi Polní a L. Svobody. Radní rozhodovali mezi čtyřmi variantami řešení a zvolili výměnu kabelů a sloupů, které rozsvítí všechna světla. „Náklady jsou odhadnuty na 200 tisíc,“ popisuje opravu starostka.

Město podpoří darem koncert v evangelickém kostele

Radní se rozhodli vyhovět žádosti Farního sboru České církve evangelické, který zažádal o příspěvek na adventní koncert hudební skupiny Roháči, který by měl proběhnout 6. prosince v evangelickém kostele. „Je otázkou, zda bude moci být koncert realizován, nicméně pokud bude, podpoříme ho částkou 3 tisíce korun,“ říká Potměšilová. Radní pověřili starostku podpisem darovací smlouvy.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací také na programu Rady

Rada města projednala a vzala na vědomí hospodářský výsledek příspěvkových organizací města za 1.– 3. čtvrtletí letošního roku.

Od 1. 1. 2021 se upravuje parkovací systém ve městě

Radní města diskutovali dlouho plánovaný způsob parkování ve městě. „Radní se zabývali návrhem úpravy parkovacího systému v parkovacích zónách v Hustopečích, který bude platný od nového roku 2021,“ seznamuje nás s novinkami starostka. „To znamená, že od 1. 1. se změní režim parkování ve městě. Radní návrh podrobně probrali, k úpravě se vyjádřili, připomínkovali a předali jej ke kontrole právníkům. Na příštím jednání se k úpravě vrátíme a poté začne informační kampaň pro občany, aby se s novinkami v parkování seznámili,“ říká Potměšilová. 

-vyh-

odebírejte přes RSS