Z jednání rady: Osadí se první ostrůvek u silnice

8. 9. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Již po 81. se sešli radní města Hustopeče, tentokrát 7. září.

Na školní autobus město opět přispěje

Podpora ve výši 500,- na jednu permanentku a dítě na provoz školního autobusu bude platit také v tomto a následujícím školním roce. „Podmínkou je věk dítěte do 18 let, trvalé bydliště v Hustopečích a čestné prohlášení o navštěvování školy dítětem v Hustopečích,“ dodává místostarosta. Od loňského září je školní autobus stálou linkou IDS JMK.

U bazénu se osadí první z ostrůvků

První z osmi ostrůvků na krajské komunikaci se dočká osázení – jedná se o čtyři plochy vedle přechodu u místního bazénu. „Celá komunikace, včetně ostrůvků je majetkem Jihomoravského kraje. Rozhodli jsme se investovat do okrasné zeleně a zvelebit dopravní ostrůvky po našem městě,“ vysvětluje Švásta. „U některých ostrůvků bude výsadba komplikovanější, nachází se pod nimi beton nebo asfalt, začneme tedy s ostrůvkem u bazénu, kde žádná překážka není,“ doplňuje místostarosta. Cena za osázení prvního ostrůvku o rozměrech necelých 75 m2 je 89,5 tisíc korun, realizovat se bude na podzim.

K zemi půjdou dva invazivní stromy

Dva pajasany žláznaté u hasičské zbrojnice se budou na podzim kácet. „Jedná se o vysoce invazivní stromy. Již dlouho máme vyprojektovánu budoucí podobu okolí kulturního centra. Kácení těchto dvou stromů je součástí projektu a stromy budou samozřejmě nahrazeny,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. Kácet se bude v průběhu podzimu, nové stromy se vysadí na jaře příštího roku.

Nové podmínky používání Senior dopravy

Již dva a půl roku poskytuje město sociální službu Senior doprava. Na podnět provozovatele služby radní schválili upravený provozní řád a ceník. „Regulační poplatek je navýšen z 20,- na 30,- a nově přibyl poplatek za vyčištění znečištěného interiéru vozidla. Nové podmínky užívání Senior dopravy budou aktualizovány v novém provozním řádu, který občané naleznou na webu města,“ říká Švásta.

Pečovatelský dům získá nové vozidlo

V prosinci letošního roku skoční pronájem zapůjčeného vozidla, které má k dispozici hustopečská pečovatelská služba. Prodloužení není možné a odkoupení vozu je velmi neekonomické. „Padl návrh na nákup úsporného automobilu za cenu 100 tisíc pro přesun pečovatelek ke klientům. S majetkoprávním oddělením se řeší také žádost o poskytnutí dotace,“ těší se místostarosta. Radní nákup vozidla schválili – zřizovatel je ze zákona povinen uhradit spoluúčast ve výši 22 % nákladů. Pečovatelská služba má momentálně k dispozici dvě auta.

-vyh-

odebírejte přes RSS