Z jednání rady: participativní projekty se začínají realizovat

4. 8. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Na své druhé prázdninové schůzi dne 3. srpna měli radní na programu 53 bodů. Zabývali se veřejnými zakázkami na chodníky či kotle nebo opravou střechy na Formance.

V ulici Alšova se čeká na stavební povolení, pak se bude budovat

Radní města schválili výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce v ulici Alšova. „Práce na opravě vodovodního řadu jdou do finále, nyní čekáme na stavební povolení a mohou začít práce na chodnících (na pravé straně) a na parkovišti. Součástí rekonstrukce bude také vyvýšená křižovatka,“ popisuje stav v ulici místostarosta Bořivoj Švásta. Z osmi přihlášených firem byla vybrána ta s nejlepší nabídkou – smlouva je uzavřena na 2,75 milionu korun bez DPH. Pracovat by se mělo začít v polovině září.

Chodníky se budou měnit i v dalších ulicích ve městě

Do veřejné zakázky malého rozsahu se mohou přihlásit firmy zabývající se stavebními pracemi – v ulicích Šafaříkova, Tyršova a Brněnská se budou opravovat chodníky. „Na realizaci jsme obdrželi dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,5 milionu, zbytek doplatíme z městské kasy. Chodníky se budou opravovat postupně a budou bezbariérové,“ doplňuje místostarosta. Dotace by měla být vyčerpána do června 2022, do té doby budou chodníky hotovy.

Vítěz participativního rozpočtu již má zhotovitele

Na prvním místě prvního ročníku hustopečského participativního rozpočtu se umístilo discgolfové hřiště na Křížovém vrchu. „Byly osloveny tři firmy, dvě poslaly zpět cenovou nabídku a radní tak vybrali zhotovitele, který za částku 246 vybuduje sedm jamek, odpaliště, informační cedule a další prvky, které jsou nutné ke hraní,“ vysvětluje Švásta. Realizace proběhne rychle, od podzimu mohou začít zájemci hrát.

Na Staré poště se budou měnit kotle

Radnice na Staré poště je vytápěna starými kotly, jejichž oprava nemá z ekonomického hlediska smysl, radní města tak podpořili návrh kotle vyměnit. „Za necelých 400 tisíc bez DPH se vymění kotle do zahájení topné sezony,“ říká Švásta.

Do Formanky zatíká, musí se opravit střecha

Nad ubytovacími kapacitami Formanky je narušená izolace střechy. Radní na své schůzi rozhodli o výběru zhotovitele, které za necelých 400 tisíc bez DPH střechu zaizoluje. „Jedná se o investici, kterou plánujeme zafinancovat pravděpodobně z pronájmu Formanky, která je v majetku města,“ vysvětluje místostarosta.   

 Další krok v rekonstrukci domu paní Nohelové

Za 135 tisíc opraví truhlář výkladce (dřevěné vitríny) a hlavní dveře v domu paní Nohelové, jedná se tak o další opravu, která se na historickém domu uskuteční.

Vybrána firma na údržbu trávníku na novém stadionu

Tělovýchovná jednota převzala od zhotovitele hřiště i atletickou dráhu a o vše je nyní potřeba se starat. „Schválili jsme firmu na specializované práce, například vertikutace, odlehčení zhutnělého podloží nebo zapískování,“ vysvětluje Švásta. V současné době mohou návštěvníci zavítat pouze na atleticky ovál, otevírací dobu naleznou na webu města.

-vyh-

odebírejte přes RSS