Z jednání rady: úpravy místních komunikací, rozšíření metropolitní sítě i zdražení parkovacích karet

29. 5. 2019 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V úterý 28. května se radní sešli k pravidelnému jednání. Schvalovali zakázky na stavební práce na místních komunikacích, opravu fasády na ZŠ Nádražní i rozšíření metropolitní sítě. Souhlasili s odkupem pozůstalosti po významné osobnosti hustopečské historie i zřízení zahrádky před Kinem. Nakonec schválili ceny parkovacích karet pro příští rok.

Začne se pracovat na propojce ulic Údolní a Generála Peřiny
Ještě letos se bude realizovat očekávaná propojka ulic Údolní a Generála Peřiny. Protože v plánované trase je zeleň, na propojení se začne pracovat až v době vegetačního klidu ke konci roku 2019. Radní pro tuto zakázku vybrali ze sedmi nabídek firmu Dopravní stavby Brno, která navrhla nejnižší cenu. Stavební práce na samotné komunikaci, přilehlém parkovišti i potřebné přeložce studny si vyžádají necelé 4,5 milionu korun. 

ZŠ Nádražní bude mít po prázdninách novou dvorní fasádu i s venkovními žaluziemi
Rada také vybrala nejvýhodnější nabídku na opravu dvorní fasády a instalaci venkovních žaluzií na ZŠ Nádražní. Brněnská firma KEMOstav, s. r. o., bude na zakázce za bezmála 2,2 milionu korun pracovat během prázdnin a do začátku nového školního roku by měly být hotové. „Letošní květen byl milosrdný, ale v posledních letech panovalo před prázdninami extrémně teplé počasí a ve třídách stoupaly teploty až ke 40°C. Vnější fasáda již byla opravena a okna opatřena žaluziemi, nyní zbývá opatření dokončit na vnitřní straně budovy, která je slunečnímu záření vystavena převážnou část dne,“ obhájila důvod investice starostka Hana Potměšilová.

Rozšíří se metropolitní datová síť
V minulých letech byl zpracován plán na vytvoření metropolitní sítě. Propojení 19 budov města optickým kabelem umožní využití nových technologií, přenos dat a s tím související fungování platebních terminálů nebo bezpečnostních kamer. Protože se Městská policie bude stěhovat do nových prostor na ulici Dobrovského, bude zejména z bezpečnostní důvodů potřeba spojit tuto budovu s budovou Staré pošty. „Rada schválila realizaci této důležité spojky, která umožní i připojení nové budovy Kina a otevře cestu k dalšímu rozšíření metropolitní sítě směrem k ZŠ Nádražní,“ uvedl místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Závady na místních komunikacích budou odstraněny
Město každoročně vynakládá nemalé prostředky na opravy místních komunikací. Majetkoprávní odbor vytipoval nejhorší místa, která je třeba opravit. Jejich seznam radní odsouhlasili a dvě firmy začnou pracovat na postupném odstraňování závad. Na ulicích U Větrolamu, Pionýrská, Ludvíka Svobody a Údolní se budou vylepšovat kanalizační vpusti, U Vodojemu a na Žižkové se místně opraví asfalt, a na Herbenově a ulici Generála Peřiny se bude řešit propad chodníku a vozovky.

41255

41256

Před Kinem bude venkovní zahrádka
V rámci projektu nového Kina byl zpracován i návrh na podobu odpočinkové zóny před budovou, z důvodu nákladnosti však dosud nebyly tyto úpravy realizovány. Na návrh současné provozovatelky kavárny v Kině, paní Wetterové, radní schválili vytvoření prozatímního posezení na travnaté ploše pod břízou, které budou moci v letních měsících využívat návštěvníci kavárny.

Město odkoupí pozůstalost po profesoru Kubáčkovi
Profesor Alois Kubáček byl ve 20. a 30. letech profesorem státního reálného gymnázia v Hustopečích a v roce 1938 se stal starostou města. Jeho manželka byla učitelkou na místní obecné škole. Po uzavření Mnichovské dohody byl nucen jako čelný představitel českého nacionalismu opustit město, za války se zapojil do protinacistického odboje. Jeho pozůstalost obsahuje cenné materiály, vztahující se k historii Hustopečí. S nabídkou prodeje se na Městské muzeum obrátili vnuci profesora, zesnulého v roce 1953. Rada města chválila odkoupení pozůstalosti za cenu 25 tisíc korun.

V příštím roce budou parkovací karty dražší
Rada města schválila cenu parkovacích karet na příští rok, celoroční koupíte za 950 korun a půlroční bude stát 500 korun. Změna cen v parkovacích automatech je zatím v řešení.
Od roku 2021 pravděpodobně nastane v cenách parkování podstatná změna. „Vzhledem k tomu, že vznikají odstavná parkoviště, město připravuje nastavení cen, které by výrazně znevýhodňovalo dlouhodobé parkování v centru města. Chceme tak zajistit volná parkovací místa pro lidi, kteří si přijedou něco krátkodobě vyřídit na úřady. Sbíráme zkušenosti z jiných měst, abychom alespoň pomohli centru od přeplněnosti auty, “ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

-kam-

odebírejte přes RSS