Z jednání rady. Změny v obytné zóně i novinky z Ředitelství silnic a dálnic

20. 12. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na 81. schůzi Rady města Hustopeče v úterý 19. prosince 2017.

Dláždění hřbitova pokračuje v urnovém háji
Už několik let se na hustopečském hřbitově dláždí chodníky použitými žulovými kostkami. Ty jsou příjemně opracované, kvalitní a hodí se do celkové rázu hřbitova. Hotovo je v katolické a evangelické části, jakmile počasí dovolí, bude se pokračovat v urnovém háji. Vedení města vybralo zhotovitele. Kromě dláždění se řeší i zlepšení osvětlení hřbitova, návrh je vyprojektovaný a čeká ho schvalování.

Změna obytné zóny na „zónu 30“?
Obytné zóny jsou z dopravního hlediska samostatným městem ve městě. Platí v nich jiná pravidla, například rychlost 20 km/h nebo zákaz stání mimo vyhrazené plochy. Hustopeče mají jednu obytnou zónu, do které spadají ulice Mírová, Okružní, Údolní, Pionýrská, U Větrolamu, Větrná, Generála Peřiny, Na Vyhlídce, Ludvíka Svobody, Polní, Družstevní a blok rodinných domů Záhumenice. Vedení města má nyní k dispozici Generel dopravy, nezávislý dokument dopravní koncepce města, který v této lokalitě doporučuje změnu obytné zóny na „zónu 30“ se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Na základě těchto odborných doporučení má dojít ke změně na „zónu 30“ na začátku druhého čtvrtletí příštího roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou změnu, musí před vlastní realizací proběhnout mezi obyvateli těchto ulic velká vysvětlovací mediální kampaň.

Budování protihlukové stěny je naplánováno na rok 2019
Starostka Hana Potměšilová a radní pro dopravu Richard Homola informovali radu města o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které přišlo s konečným konceptem budování protihlukové stěny. Současná výška stěny je 2,5 metru a změní se na 4 metry. Navíc ve směru na Břeclav bude prodloužena. Do května 2018 bude ŘSD ČR provádět geotechnický průzkum, dořeší opatření pro jeden z nosníků mostu ve směru na Kurdějov, který není vhodný a následně bude žádat o povolení ke stavbě. Budování stěny je naplánováno na rok 2019.

-ves-

odebírejte přes RSS