Z jednání zastupitelstva: Aktualizovaný Plán rozvoje sportu schválen

26. 5. 2021 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

V úterý 25. května měli představitelé města na pilno. Po dopolední radě na ně odpoledne čekalo ještě setkání zastupitelstva.

Sdělení starostky

  • Proběhlo jednání se zástupci Jednoty- COOP, kteří představili záměr nové stavby obchodního domu v Hustopečích. Odpovědný projektant byl přizván také na setkání komise pro územní rozvoj, aby představil záměr a vyslechl si názory kolegů architektů.
  • Vedení města přivítalo zástupce firmy KUTARI a projektovou manažerku obchodního řetězce Kaufland, kteří je seznámili s projektem vybudování obchodního centra za Westfalií. Jedná se o investici na starovickém katastru. Stavba by mohla být započata na jaře příštího roku. Investorem bude zajištěna dostavba chodníku z ulice Žižkova.
Město Hustopeče má aktualizován plán sportu

Zastupitelé města na doporučení rady schválili aktualizovaný Plán rozvoje sportu. „Plán jsme nechali zaktualizovat kvůli podání dvou žádostí o dotaci na rekonstrukci tenisových kurtů a krytého bazénu,“ odůvodňuje bod programu starostka Hana Potměšilová. Obě žádosti jsou podány.

Proběhla diskuze k Energetickému centru

Velký zájem občanů vzbudil bod týkající se výstavby Energetického centra v Hustopečích. Ve středu 26. 5. proběhlo setkání obyvatel a družstva AGROFRUKT s investory, kde mohli občané klást dotazy a připomínky. Více informací již brzy v reportáži Hustopečské televize.

Zhotovitel odpovídal na otázky týkající se povrchů městského stadionu

Na setkání zastupitelstva byl přizván také statutární ředitel firmy SPORT Construction pan Petr Klár, který odpovídal na dotazy zúčastněných občanů a zároveň odprezentoval použité technologie a postup prací při budování městského stadionu. O tomto tématu se hojně diskutovalo mezi představiteli města a zástupci fotbalového klubu, kteří mají připomínky k provedeným pracím. Stadion bude hotov do 30. června – v létě již bude přístupný všem občanům.

Další jednání zastupitelů proběhne 17. 6. 2021.

-vyh-


odebírejte přes RSS