Z jednání zastupitelstva: Bude se opravovat bývalá střelnice

12. 4. 2019 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Zastupitelé se ve čtvrtek 11. dubna sešli na svém IV. zasedání.

Schůzi zahájil místostarosta města
Zahájení a řízení schůze se ujal místostarosta Bořivoj Švásta, protože starostka města Hana Potměšilová se ze zdravotních důvodů nemohla zasedání účastnit. V úvodu informoval o tom, co důležitého se ve městě událo od posledního zasedání. Zmínil úspěchy hustopečských sportovců v anketě o nejlepšího sportovce okresu Břeclav, rekordní Slavnosti mandloní a vína nebo zahájení provozu zrekonstruovaného Kina. „V březnu se začala stavět nová cyklostezka, hotovo by mělo být do června, pokud nenastanou problémy s přeložkou kabelů společnosti Cetin,“ dodal Švásta. Pozemky pro rozšíření ČOV získá město směnou
Pro budoucí rozšíření stávající ČOV potřebuje město sousední pozemek, patřící společnosti Lesy ČR. Výměnou za něj nabídne pozemky, které za účelem této směny nedávno získalo od obce Kurdějov.
Město také získá pozemky pod parkovištěm nedávno vybudovaným v blízkosti nádraží směnou za pozemky ve stejné lokalitě, o které má zájem Správa železniční dopravní cesty.

Na hřišti bude nové osvětlení a závlahy trávníku
Fotbalový klub má od jiných subjektů přislíbenou dotaci na osvětlení hřiště a závlahu trávníku. Zastupitelé se rozhodli toto zhodnocení městského majetku podpořit a chybějící finance poskytnout z rozpočtu města. Místostarosta zároveň informoval o záměru podat žádost o dotaci na rekonstrukci stadionu, spoluúčast města by měla být asi 40 procent.

Připravuje se rekonstrukce bývalé střelnice
Město podá žádost o dotaci na regeneraci objektu Střelnice v ulici Na Hradbách. Stavba v minulosti sloužila také jako sýpka nebo hasičská stanice. Osud nejstarší budovy ve městě se řeší již delší dobu, před třemi lety zastupitelé zamítli její prodej soukromému subjektu. Byla zpracována studie, na základě které následovalo vyhotovení projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Objekt se podařilo zařadit na seznam brownfieldů, což bylo podmínkou k podání žádosti.

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2018
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo výsledky hospodaření minulého roku a dále vzalo na vědomí 1. rozpočtové opatření. Schválilo rovněž 2. rozpočtové opatření zahrnující například navýšení nákladů na rekonstrukci Pavučiny o zhruba 400 tisíc a na dokončení rekonstrukce kina o 1 400 000 korun.
Do konce roku zbývá městu necelých 28 milionů na další investice, počítá se například s přístavbou výdejny obědů na ZŠ Nádražní nebo projektovou dokumentací rekonstrukce Společenského domu. 


Projekt řízení městského úřadu ušetřil přes milion korun
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí ukončení projektu Strategického řízení Městského úřadu, díky kterému město ušetřilo zhruba 1 200 000 korun.

Mezi příspěvky zastupitelů zazněl například návrh na větší využití zatravňovacích panelů při budování nových parkovacích ploch nebo zlepšení označení vlakového nádraží.

Podrobnější informace o projednávaných bodech zjistíte na webových stránkách města nebo v Hustopečských listech.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 20. června 2019.

-kam-

 

odebírejte přes RSS