Z jednání zastupitelstva: Energetické centrum na jiném místě?

10. 9. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Ve čtvrtek 9. září se sešli hustopečští zastupitelé na svém 22. zasedání.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 zůstává v platnosti

Město Hustopeče se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 7/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z věcí nemovitých. Ta upravila zvýšení daně u staveb k podnikání v průmyslu, stavebnictví či dopravě. Podle vlastní úvahy je obec oprávněna provést jak úpravu základní sazby daně koeficientem, tak navýšení daně místním koeficientem. Na schůzi zastupitelstva se hovořilo právě o zavedení místního koeficientu. „Tento návrh neprošel zastupitelstvem, což nás trochu mrzí, protože veškeré vybrané finance by zůstaly městu a použily se na jeho zvelebení,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová.

Energetické centrum na jiném místě?

Starostka Potměšilová informovala zastupitele i přítomné občany o dalších krocích týkajících se výstavby energetického centra na soukromém pozemku u Herbenovy farmy. Investor Organic Technology hledá případnou novou lokalitu k výstavbě – nabízí se průmyslová zóna u nádraží Šakvice. „Jako vhodné se jeví pozemky za firmou Flaga, které patří do majetku města Hustopeče. Se zástupci jsme jednali o možnosti prodeje pozemků a před příštím zasedání zastupitelstva dne 4. listopadu chceme domluvit veřejné projednání se zástupci investorské firmy k případným dotazům,“ říká Potměšilová.

Město čeká jednání o pozemcích za ulicí Generála Peřiny

Hustopeče mají připravený projekt na zasíťování pozemku za ulicí Generála Peřiny. Podle územní studie S5 a S9 zde má vzniknout například vzdělávací zařízení či rodinné domy. Vedlejší pozemek patří soukromé osobě a právě o odkupu těchto pozemků budou pověření zástupci města jednat s majitelem pozemků. „Zastupitelstvo nám dalo mandát k jednání, připraveno máme několik variant návrhů,“ vysvětluje starostka. 

Společenský dům se připravuje na rekonstrukci

Potměšilová taktéž informovala o schůzce s projektanty rekonstrukce společenského domu a jeho okolí. „Hovoří se o rozdělení stavby na několik samostatných stavebních objektů tak, aby se daly realizovat postupně. Rozdělení taktéž umožní případně žádat o dotace na veřejné budovy v novém dotačním období,“ říká starostka. První by přišel na řadu amfiteátr pod společenským domem, kde se budou konat hody, letní kina či divadla.

Hustopeče investují do bezpečných fondů

Do Fondu korporátních dluhopisů vloží město Hustopeče 6 milionů korun. „Jedná se o bezpečnou investici, se kterou máme již z minulosti velmi dobré zkušenosti. Průměrný výnos za poslední 3 roky je 8,09 % a fond nám umožňuje kdykoliv na peníze sáhnout. Rozpočet pro letošní rok je v dobré kondici, jsme rádi, že můžeme přebytečné finance investovat,“ osvětluje místostarosta Bořivoj Švásta.  

-vyh-

odebírejte přes RSS