Z jednání zastupitelstva: Poplatek za svoz odpadu navýšen

18. 6. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Zastupitelé města Hustopeče rokovali ve čtvrtek 17. června již po dvacáté. O prázdninách zasedání zastupitelstva neproběhne.

Nadstavby bytů v ulicích Husova a Svatopluka Čecha převedeny

o 20 letech od vybudování bude do osobního vlastnictví převedeno 16 bytů nacházejících se  v ulicích Husova a Svatopluka Čecha. „Byty budou převedeny bezúplatně na jejich majitele, v současné době jsme zde měli jako město podíl,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta.

Pozemky pod okružní křižovatkou vypořádány

Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy s obcí Starovice na část pozemku o výměře 19 m2, který se nachází pod nově vybudovanou okružní křižovatkou směrem na Starovice. „Pozemky pod okružní křižovatkou jsou tak vypořádány a projekt můžeme považovat za ukončený,“ objasňuje Švásta.

Poplatek za svoz odpadu navýšen

Dlouhodobé zvyšování množství odpadů trápí prakticky každou obec i město. Náklady na svoz odpadů se zvyšují, zároveň byl přijat nový zákon o odpadech. Zastupitelé se tak rozhodli navýšit poplatek za svoz odpadu a schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. „Od 1. ledna 2022 tak bude navýšen poplatek ze stávajících 600 korun na 700 korun. Nakonec zvítězila varianta postupného navyšování, aby dopad do rodinných rozpočtů nebyl tak dramatický.“ vysvětluje místostarosta.  

Daň z nemovitosti

Na programu zastupitelstva bylo také schvalování obecně závazné vyhlášky na koeficient k dani z nemovitých věcí. A protože se jedná o významné rozhodnutí, zastupitelé byli seznámeni s několika variantami řešení. Nebylo přijato usnesení a o tomto bodu se rozhodne při zářijovém jednání zastupitelstva. Tato případná změna bude mít dopad na rozpočet města a poplatníky až v roce 2023.

Příští zasedání zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 9. září.

-vyh-  

odebírejte přes RSS